Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA & Dr. Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU

Hatay / TURKEY  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFazilet Özge MAVİŞ-SEVİM - Levent YAZICI & Ramazan MAVİŞ  
AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE OKUL VE ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 1-12
COMPARISON OF SCHOOL AND TEACHER AUTONOMY IN TURKEY AND EUROPEAN COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.595
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslihan NAKIBOĞLU - Zübeyir TURAN & Merve LEVENT  
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NDE RUSYA’NIN İKTİSADİ PERFORMANSI Ss, 13-32
THE ECONOMIC PERFORMANCE OF RUSSIA IN SHANGHAICOOPERATION ORGANIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.671
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yücel Durul ALTINTAŞ & Işıl TANRISEVEN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM KURMA ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 33-42
DETERMINATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ LEVELS OF PROBLEM POSSING SELF-EFFICACY BELIEF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.670
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TE ‘KÖTÜ’ ANLAMINDAKİ SÖZCÜKLER ÜZERİNE Ss, 43-56
ON THE ‘BAD’ MEANING WORDS IN DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.577
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ertuğrul GÜREŞÇİ  
TÜRKİYE'DE KIRSAL GÖÇ VE TARIMSAL ÇALIŞMA HAYATI Ss, 57-64
AGRICULTURAL WORKING LIFE AND RURAL MIGRATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.592
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abuzer AKGÜN - Ümit DURUK & Fuat TOKUR  
GÖZLEM GEZİSİ YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE VE ÇEVRE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ Ss, 65-82
INVESTIGATION OF THE FIELD TRIP METHODS’ EFFECTIVENESS: AS A WAY OF IMPROVING PRESERVICE TEACHERS’ VIEWS ON ENVIRONMENTAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.594
Özet | Abstract | Tam Metin |


Vaharani Kadur & Kaddour Ouahrani  
EMEVİLER DÖNEMİN’DE ENDÜLÜS’TE HACİB/OMBUDSMAN TAYİNİ VE AZLİ GELENEKLERİ Ss, 83-100
THE TRADITIONS OF APPOINTMENT AND REMOVAL OF CHAMBERLAINS IN AL-ANDALUS DURING THE UMAYYAD PERIOD (138-422 A.H./ 756-1031 A.D.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.672
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nour el-Houda Bezraoui  
CEZAYİR’DE ERGEN KIZLAR ARASINDA İNTİHAR EĞİLİMİ Ss, 101-113
A PSYCHOLOGICAL APPROACH OF ATTEMPT SUICIDE TO TEENAGE GIRL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.673
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Mahmud Al-Muhammed  
TAŞKINLIK VE MUHALEFETİN ONDAKİ ETKİSİ Ss, 114-140
THE EXCESS AND THE EFFECT OF CONTROVERSY IN IT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.674
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferras Abdurrahman Annaccar & Tarraf Tarık Annahhar  
NAHİVCİLERİN ŞAHİ EBU NAZAR HASAN İBN SAFİ VE PEYGAMBERE ÖVGÜ KASİDESİNDEKI ROLÜ Ss, 141-166
ABU NIZAR HASSAN BIN SAFI KNOWN AS THE KING OF GRAMMARIANS (568 AH) AND HIS ROLE IN PRAISE POETRY OF THE PROPHET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.675
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat KOPARAN & Osman BAĞDAT  
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER CEBİR DERSİNDE İLKEL SATIR İŞLEMLERİ GEREKTİREN PROBLEMLERDEKİ HATALARI Ss, 167-176
ERRORS OF PROSPECTİVE SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS IN PROBLEMS REQUIRING ELEMENTARY ROW OPERATIONS IN LINEAR ALGEBRA COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.667
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sinan ÇAYA  
SERBEST ZAMANLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ Ss, 177-191
VALORIZATION OF LEISURE TIMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.569
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar ARSLAN  
MEKSİKA EĞİTİM SİSTEMİ: AMAÇ YAPI VE SÜREÇ BAKIMINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 192-205
EDUCATION SYSTEM OF MEXICO: A COMPARISON WITH TURKEY IN TERMS OF PURPOSE, STRUCTURE AND PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.665
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yılmaz KARADENİZ  
1907’DEKİ İNGİLİZ-RUS ANLAŞMASI’NIN İRAN SİYASETİNE ETKİSİ Ss, 222-236
THE 1907 BRITISH-RUSSIAN TREATY'S IMPACT ON IRANIAN POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.591
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yılmaz CEYLAN  
ANADOLU ALEVİLERİNİN İNANÇSAL BAĞLAMDA TALEPLERİ Ss, 206-221
ANATOLIAN ALEVIS’ DEMAND THAT RELIGIOUS CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.676
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar ŞİMŞEK  
ANA DİLİ ARAPÇA OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZMA BECERİLERİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ Ss, 237-248
SELF-ASSESSMENT OF TURKISH WRITING ABILITIES OF STUDENTS WHOSE ARABIC NATİVE LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.683
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esma Dumanlı KADIZADE & Mesut ÖZİPEK  
KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ANLAMSAL ÇAĞRIŞIM KAVRAMININ ETKİSİ Ss, 249-270
THE EFFECT OF CONCEPTUAL ASSOCIATION ON IMPROVING SPEAKING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.666
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan BAĞ & Mehmet KÜÇÜK  
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR İMAJLARI Ss, 271-286
PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ IMAGES OF SCIENCE LABORATORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.686
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut GÜN Yüksel BALDIK  
TÜRKİYE’DE KAMP DIŞINDA MİSAFİR EDİLEN SURİYELİ SIĞINMACI GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ (KAYSERİ ÖRNEĞİ) Ss, 287-299
TRAINING SERVICES FOR SYRIAN REFUGEE ENTERTAINED OUT OF THE CAMP IN TURKEY (KAYSERI SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.685
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri