Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER CEBİR DERSİNDE İLKEL SATIR İŞLEMLERİ GEREKTİREN PROBLEMLERDEKİ HATALARI

ERRORS OF PROSPECTİVE SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS IN PROBLEMS REQUIRING ELEMENTARY ROW OPERATIONS IN LINEAR ALGEBRA COURSE

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER CEBİR DERSİNDE İLKEL SATIR İŞLEMLERİ GEREKTİREN PROBLEMLERDEKİ HATALARI

 
Yazar : Murat KOPARAN  & Osman BAĞDAT  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 167-176
DOI Number: :
Cite : Murat KOPARAN & Osman BAĞDAT, (2017). ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER CEBİR DERSİNDE İLKEL SATIR İŞLEMLERİ GEREKTİREN PROBLEMLERDEKİ HATALARI. Route Education and Social Science Journal , 14, p. 167-176. Doi: 10.17121/ressjournal.667.
7177    5995


Özet
Bu çalışma lineer cebir dersinde bazı problemlerin çözümünde kullanılan ilkel satır işlemlerine odaklanmaktadır. Amaç, ortaokul matematik öğretmen adaylarının lineer cebir dersinde matris işlemleri, lineer denklem sistemleri ve bazı problemlerin çözümü için ilkel satır işlemlerini kullanırken yaptıkları hataları araştırmaktır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı bu araştırma bir devlet üniversitesinde ortaokul matematik öğretmenliği programına devam eden 81 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veriler dört sorudan oluşan açık uçlu bir sınav aracılığıyla toplanmıştır. Sorular birbirinden bağımsız olarak iki alan uzmanı tarafından analiz edilmiş, bulgular temalar altında sunulmuştur. Sonuç olarak öğretmen adaylarının ilkel satır işlemlerini uygularken genellikle işlem hatası yaptıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının problemlerin çözümünde kilit rol oynayan bazı kavramlara veya gerekli olan bilgilere dair eksiklikleri onları birtakım hatalara yöneltmiştir. Öğretmen adaylarının lise döneminde sınava yönelik aldıkları eğitimin bir sonucu olarak kullandıkları matematik dilinde ve çözümlerin mantıksal diziliminde birtakım hatalarının olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda öğrencilerin üniversiteye gelmeden önce kavramsal sorular ve kanıtlama becerisi gerektiren problemleri çözmeleri önerilmiştir. Ayrıca matematikte önemli bir yere sahip olan semboller, niceleyiciler gibi matematiksel dil argümanlarının öğretim programlarında daha çok vurgulanmasının gerektiği ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Lineer cebir, İlkel satır işlemleri, Ortaokul matematik öğretmen adayları, Hata.

Abstract
The current study focused on elementary row operations used in solving some problems in linear algebra course. The aim of the study was to determine the errors made by prospective secondary school mathematics teachers while using elementary row operations for matrix operations, the solution system of linear equations and of some questions in linear algebra course. The study in which qualitative approach was used, carried out with 81 prospective teachers in a State University. Data was collected through data form including 4 open ended questions. Answers were examined by two field experts independently and findings were presented in themes. As a result, it was found that prospective teachers generally had operation errors while using elementary row operations. Besides, prospective teachers’ lack of knowledge and terms which has a crucial role and also required for problem solving directed them making some errors. It was also observed that prospective teachers had some errors in logical construction of solutions and mathematics language that they used as a result of exam-oriented education in high school level. As a result of the study, it was proposed that students should solve conceptual and proving skills-based problems before coming to university level. It was also stated that mathematical language such as symbols, quantifiers which have an important place in mathematics should be emphasized more in education programs.

Keywords
Linear algebra, Elementary row operations, Prospective secondary mathematics teachers, Errors.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri