Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM KURMA ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin problem kurma öz-yeterlik inanç düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline göre gerçekleştirilen çalışmada sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları, öz-yeterlik inançlarının cinsiyet ve mesleki kıdeme göre fark gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışmanın evrenini Mersin İli Merkez İlçeleri (Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz İlçeleri)’ nde yer alan devlete ait ilkokullar ve bu okullarda çalışan sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini ise 14 okul ve bu okulda görev yapan 306 sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. Sınıf öğretmenlerinin problem kurma ile ilgili öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi amacıyla Kılıç ve İncikabı (2013) tarafından geliştirilen “Problem Kurma Öz-yeterlik İnanç Ölçeği’ kullanılmıştır. 26 maddeden oluşan beşli likert tipi ölçme aracı “öğretim yeterliği’ , “etkili öğretim yeterliği” ve “alan bilgisi yeterliği” olmak üzere üç faktörden oluşmaktadır. Araştırma sonucu, sınıf öğretmenlerinin problem kurma öz-yeterliklerine yönelik inançlarının yüksek olduğu, problem kurmaya ilişkin öz-yeterlik inançlarının cinsiyet ve mesleki kıdeme göre fark göstermediği ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler
Sınıf öğretmenleri, Problem kurma, Öz-yeterlik inancı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri