Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE KAMP DIŞINDA MİSAFİR EDİLEN SURİYELİ SIĞINMACI GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ (KAYSERİ ÖRNEĞİ)
Suriye’de yaşanan siyasi karışıklıklar sonucu çok sayıda Suriyeli Türkiye’ye sığınmıştır. 2011 yılında başlayan bu süreç hala devam etmektedir. Türkiye Devleti, Türkiye’ye sığınan Suriyeli sığınmacıların temel insani ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli önlemler almıştır. Bu önlemler kapsamında okul çağında olan sığınmacıların eğitimlerine devam etmelerini sağlamak da bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de kamp dışında misafir edilen Suriyeli sığınmacılardan Kayseri’de ikamet eden okul çağındaki Suriyeli gençlerin eğime katılım durumları belirlenmiştir. Çalışmada iki ana konu üzerinde durulmuş bu konulara ilişkin sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Söz konusu konulardan birincisinde; Kayseri’de bulunan eğitim çağındaki Suriyeli gençlerin okullaşma oranı saptanmıştır. Araştırma sonunda Kayseri’de bulunan Suriyeli gençlerin okullaşma oranının düşük olduğu belirlenmiştir. Bu durumun sebeplerini daha net belirlemek için bu konu üç başlık altında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda birinci başlıkta Kayseri’de Geçici Eğitim Merkezlerinde okuyan Suriyeli öğrenciler, ikinci başlıkta Kayseri’de Milli Eğitime bağlı örgün eğitim kurumlarında okuyan Suriyeli öğrenciler, üçüncü başlıkta ise okula gitmeyen okul çağındaki Suriyeli gençler üzerinde durulmuştur. Kayseri’de eğitim gören Suriyeli öğrencilerin mevcut eğitim koşul ve durumlarının belirlenmeye çalışıldığı araştırmanın verilerine ulaşabilmek için Kayseri’de Geçici Eğitim Merkezleri ve örgün eğitim kurumlarında okuyan Suriyeli öğrencilerin eğitim durumlarına yönelik uzman görüşleriyle hazırlanan açık uçlu görüşme formları hazırlanmıştır. Görüşme formlarından elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenip temalara göre sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır. Çalışma verilerinden hareketle geliştirilen önerilerin Türkiye’de kamp dışında misafir edilen Suriyeli sığınmacı gençlere yönelik eğitim hizmetlerine katkı sağlaması umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Suriyeli sığınmacı, genç, eğitim hizmeti, Kayseri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri