Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANA DİLİ ARAPÇA OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZMA BECERİLERİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ

SELF-ASSESSMENT OF TURKISH WRITING ABILITIES OF STUDENTS WHOSE ARABIC NATİVE LANGUAGE

ANA DİLİ ARAPÇA OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZMA BECERİLERİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ

 
Yazar : Pınar ŞİMŞEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 237-248
DOI Number: :
Cite : Pınar ŞİMŞEK , (2017). ANA DİLİ ARAPÇA OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZMA BECERİLERİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ. Route Education and Social Science Journal , 14, p. 237-248. Doi: 10.17121/ressjournal.683.
9347    6099


Özet
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar, hedef kitlenin özelliklerine ve özellikle ana dillerine göre değişiklik göstermektedir. Yazma becerisi, hedef kitlelerin ana dilleri kaynaklı sorunların somut olarak tespit edildiği dil beceri alanıdır. Bu minvalde, öğrencilerin(hedef kitlenin) ana dilinin Türkçe yazma becerisine etkisinin tespiti ve çözüm önerileri odaklı çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. Tespit çalışmalarını tamamlar nitelikte, hedef kitlenin kendi yazma becerisini algılaması ve öz değerlendirmesi de gerekir. Bu gereklilik, öğretimde nerede zorlandıklarının belirlenmesi, bu sorunların çözümü için öğretimin desteklenmesi ve zenginleştirilmesi için çok önemlidir. Bu makalede Gazi Üniversitesi TÖMER’de-2015-2016 dönemi YDTÖ programında, orta ve ileri seviyede, ana dili Arapça olan yetmiş öğrencinin Türkçe yazma becerisi algıları ve öz değerlendirmeleri, yapılandırılmış “Likert ölçekli anket” çalışmasıyla ortaya çıkarılmıştır. Anketlerden elde edilen bulgular yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Arapça olan öğrenciler, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, yazma becerisi.

Abstract
The problems encountered in teaching Turkish as a foreign language vary according to the characteristics of target group and especially target groups mother tongue. Writing skill is the language skill area in which the problems of the mother tongue originating from the target groups are tangibly identified. In this way, studies focusing on the determination of the effect of the mother tongue of the target groups on the Turkish writing skill and the solution suggestion continue. In qualification completing the detection work, It is also necessary for the target group to perceive and self-assessment its own writing skills. This requirement is crucial for determining where they are challenged in teaching, for solving these problems, for supporting and enriching the teaching. At Gazi University in TÖMER, 2015-2016 period in YDTÖ program, middle and advanced level, self assessment and perception of their own Turkish writing skills of seventy of the native speakers of Arabic were revealed by structured likert scale surveys. The findings obtained from the questionnaires were interpreted and suggested.

Keywords
Students whose Arabic native language, teaching Turkish as a foreign language, writting skill.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri