Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEKSİKA EĞİTİM SİSTEMİ: AMAÇ YAPI VE SÜREÇ BAKIMINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

EDUCATION SYSTEM OF MEXICO: A COMPARISON WITH TURKEY IN TERMS OF PURPOSE, STRUCTURE AND PROCESS

MEKSİKA EĞİTİM SİSTEMİ: AMAÇ YAPI VE SÜREÇ BAKIMINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

 
Yazar : Pınar ARSLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 192-205
DOI Number: :
Cite : Pınar ARSLAN , (2017). MEKSİKA EĞİTİM SİSTEMİ: AMAÇ YAPI VE SÜREÇ BAKIMINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Route Education and Social Science Journal , 14, p. 192-205. Doi: 10.17121/ressjournal.665.
11480    7418


Özet
Bu çalışmanın amacı, Meksika eğitim sistemi ile Türk Eğitim Sistemi’ni karşılaştırmaktır. Bu amaçla, çalışmada ilk olarak Meksika’nın coğrafi, tarihi, sosyal, siyasal ve ekonomik yapılanması ele alınmış, daha sonra Meksika Eğitim Sisteminin amaç ve politikaları, yönetim ve okul sistemi yapılanması ile Meksika Eğitim Sisteminin süreci incelenmiştir. Son olarak da Türk Eğitim Sistemi ile Meksika Eğitim Sisteminin amaç, yapı ve süreç boyutlarıyla karşılaştırması yapılmıştır. Sonuç olarak, her iki ülke de vatandaşlarına ücretsiz ve laik eğitimi, fırsatı eşitliği bağlamında sağlamayı amaçlamaktadır. Türk Eğitim Sisteminde okul yapılanması 4+4+4 biçiminde Meksika Eğitim Sisteminde ise yapılanma 3+6+3+3 şeklindedir. Her iki eğitim sisteminde de merkeziyetçi bir yapı söz konusudur. Süreç boyutunda karşılaştırdığımızda ise her iki ülkede de 12 yıl eğitim süresi zorunlu ve parasızdır. Türkiye’de okul öncesi eğitim zorunlu değil iken Meksika’da 3 yıl okul öncesi eğitim zorunludur. Türkiye’de 4 yıl lise eğitimi zorunlu iken Meksika’da 3 yıl olan lise eğitimi zorunlu değildir. Her iki ülkenin eğitim sisteminde merkezî sınavlar önemli bir yer tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Karşılaştırmalı eğitim, eğitim sistemi, Meksika.

Abstract
The aim of this article is to compare the Mexican Education System with Turkish Education System. For this purpose, firstly, Mexico’s geographical, historical, social, political and economic structures have been handled. Later, Mexican Education System’s purposes and policies, the administrative and school structure of the education system and the process in the Mexican education system have been investigated. Finally the Turkish Education System and the Mexican Education System have been compared in terms of purpose, structure and process. As a result, both countries aim to provide free and secular education on the basis of equal opportunity to all citizens. The education system in Turkey has been structured as 4+4+4, while the education system in Mexico has been structured as 3+6+3+3. Both systems have centralist structure. When two countries were compared in terms of process, in both countries, compulsory education is twelve years. In Turkey, pre-school education is not compulsory but in Mexico, 3 years pre-school education is compulsory. While 4 years high school is compulsory in Turkey, 3 years high school is not in Mexico. In both countries, central exams take important places in education systems.

Keywords
Comparative education, education system, Mexico

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri