Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM KURMA ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ LEVELS OF PROBLEM POSSING SELF-EFFICACY BELIEF )

Yazar : Yücel Durul ALTINTAŞ   & Işıl TANRISEVEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 33-42
6744    3773


Özet
Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin problem kurma öz-yeterlik inanç düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline göre gerçekleştirilen çalışmada sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları, öz-yeterlik inançlarının cinsiyet ve mesleki kıdeme göre fark gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışmanın evrenini Mersin İli Merkez İlçeleri (Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz İlçeleri)’ nde yer alan devlete ait ilkokullar ve bu okullarda çalışan sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini ise 14 okul ve bu okulda görev yapan 306 sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. Sınıf öğretmenlerinin problem kurma ile ilgili öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi amacıyla Kılıç ve İncikabı (2013) tarafından geliştirilen “Problem Kurma Öz-yeterlik İnanç Ölçeği’ kullanılmıştır. 26 maddeden oluşan beşli likert tipi ölçme aracı “öğretim yeterliği’ , “etkili öğretim yeterliği” ve “alan bilgisi yeterliği” olmak üzere üç faktörden oluşmaktadır. Araştırma sonucu, sınıf öğretmenlerinin problem kurma öz-yeterliklerine yönelik inançlarının yüksek olduğu, problem kurmaya ilişkin öz-yeterlik inançlarının cinsiyet ve mesleki kıdeme göre fark göstermediği ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler
Sınıf öğretmenleri, Problem kurma, Öz-yeterlik inancı

Abstract
In that study it was aimed to find out primary school teachers’ levels of problem possing self-efficacy beliefs. In the study conducted according to the survey model, it was examined primary school teachers’ levels of problem possing self-efficacy beliefs and whether the self-efficacy beliefs of the primary school teachers differed according to the gender and professional seniority. The universe of the study consisted of state primary schools located in Mersin province, central districts (Mezitli, Yenişehir, Toroslar and Akdeniz Provinces) and classroom teachers working in these schools. The sample of the study consisted of 14 schools and 306 primary school teachers working in this school. In order to determine the self-efficacy beliefs of the primary school teachers related to problem possing, "Problem Possing Self-efficacy Belief Scale" developed by Kılıç and İncikabı (2013) was used. Five point likert scale consists of 26 items and three factors named "teaching efficacy", "effective teaching efficacy" and "content knowledge efficacy". The results of the research revealed that the teachers' self-efficacy beliefs about problem possing were high and self-efficacy beliefs related to problem possing did not differ according to gender and professional seniority.

Keywords
Primary school teacher, Problem possing, self-efficacy belief

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   



Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri