Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÖZLEM GEZİSİ YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE VE ÇEVRE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

INVESTIGATION OF THE FIELD TRIP METHODS’ EFFECTIVENESS: AS A WAY OF IMPROVING PRESERVICE TEACHERS’ VIEWS ON ENVIRONMENTAL EDUCATION

GÖZLEM GEZİSİ YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE VE ÇEVRE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

 
Yazar : Abuzer AKGÜN  - Ümit DURUK & Fuat TOKUR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 65-82
DOI Number: :
Cite : Abuzer AKGÜN - Ümit DURUK & Fuat TOKUR, (2017). GÖZLEM GEZİSİ YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE VE ÇEVRE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ. Route Education and Social Science Journal , 14, p. 65-82. Doi: 10.17121/ressjournal.594.
7911    2468


Özet
Bu çalışmanın amacı, gözlem gezisi yönteminin öğretmen adaylarının çevreye ve çevre eğitimine ilişkin görüşlerine olan etkisinin belirlenmesidir. Çalışma, deneme öncesi modellerden biri olan tek grup ön-test son-test modeli uyarınca eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan toplam yirmi dört öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aşamasında, daha önceden uzman görüşüne sunulmuş olan ve araştırmacılar tarafından geliştirilen dört adet açık uçlu soru kullanılmıştır. Gözlem gezisi uygulamasından önce ve sonra elde edilen veriler içerik ve sıklık analizi yoluyla incelenmiştir. Gözlem gezisi uygulaması öncesinde; çoğu öğretmen adayının çevre ile ilgili yeterli bir tanım yapamadığı görülmüştür. Ayrıca, çevre eğitiminin daha etkili hale getirilmesi için kullanılabilecek herhangi bir eğitsel öneri ortaya koyamamıştır. Gözlem gezisi uygulaması sonrasında ise; öğretmenler gezi öncesindeki yetersiz görüşlerinin aksine doğal afetler, biyolojik çeşitlilik, ormansızlaştırma, hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, altyapı yetersizlikleri, kimyasal atıklar, tarımsal aktiviteler gibi etmenlerin çevre sorunlarına yol açabileceğini belirtmişlerdir. Öğretmen adayları, gezi gözlem yoluyla çevreye ve çevre eğitimine ilişkin yeni bilgiler edindiklerini ve bu bilgileri çevre sorunlarına duyarlı öğrenciler yetiştirmek amacıyla kendi mesleki süreçlerinde kullanacaklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Çevre eğitimi, çevre sorunları, gözlem gezisi yöntemi

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of field trip method on preservice teachers’ views on nature and environmental education. The study was carried out with twenty eight preservice teachers from diverse departments in Faculty of Education in accordance with the one group pre-test post-test design as one of the pre-experimental designs. At the stage of data collection, four open-ended questions were prepared and administered to all preservice teachers in the sample of the study. Data gathered at first and final week of the field trip were compared in a qualitative approach using content and frequency analysis. In conclusion, before field trip, most of them failed to describe the nature and could not offer any substantial educational suggestions to bring about more effective teaching of environmental education. After field trip, preservice teachers put forward such environmental problems including natural disasters, biological diversity, deforestation, air pollution, soil pollution, water contamination, noise pollution, deficiency of infrastructure, chemicals and agricultural activities. Lastly, they stated that they improved their knowledge about nature and environmental education and they planned to use it in their own professional careers.

Keywords
Environmental education, environmental issues, field trip method

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri