Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ANLAMSAL ÇAĞRIŞIM KAVRAMININ ETKİSİ
(THE EFFECT OF CONCEPTUAL ASSOCIATION ON IMPROVING SPEAKING SKILLS )

Yazar : Esma Dumanlı KADIZADE  & Mesut ÖZİPEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 249-270
7612    4293


Özet
Özet Bu çalışma öğrenmeyi etkileyen faktörlerden biri olan anlamsal çağrışım kavramının Türkçe derslerinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleriyle ilişkilendirilerek, konuşma becerisine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Anlamsal çağrışım, çağrışım yapabilme, konunun öğrencinin zihninde yer alan diğer olgu, durum ya da olayları hatırlatabilmesi sürecidir. Çağrışımlar önceki öğrenmeler ile ilgilidir. Bu yüzden olumlu aktarmalar oluşmasını sağlar. Konular birbirinden bağımsız değil, bütüne dönüştürülecek anlamlar üzerinden gerçekleşir. Anlamsal çağrışımlar bireye özgüdür (öznel). Çalışma sürecinde anlamsal çağrışım kavramının betimsel analiz kapsamında öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişimine etkisi incelenmiştir. Anlamsal çağrışım kavramından hareketle etkinlik odaklı işlenen derslerde öğrencilerin konuşma becerilerinin bilişsel ve duyuşsal anlamda geliştirilebildiği söylenebilir. Araştırma sonucunda anlamsal çağrışım kavramının, Türkçe öğretim yöntem ve tekniklerine uyumu ve öğrencilerin zihinsel gelişimine yaptığı katkıyla Türkçe öğretiminde alternatif bir öğrenme ortamı yaratacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anlamsal çağrışım, konuşma becerisi, bilişsel, duyuşsal.

Abstract
The aim of this study was to determine the effect of conceptual association, which is one of the factors affecting the process of learning, on the speaking skills by relating this concept to the techniques used in the Turkish Language courses. Conceptual association, the ability to associate, is the process in which the subject enables the student to recall other phenomenon, situations or events already existing in his/her mind. Associations are related to the previous learning. Thus, they contribute to formation of positive transference. Subjects are not realized as irrelevant units, but as concepts to be transformed into a whole. Conceptual associations are unique to the individual (subjective). The effect of the concept of conceptual association within the scope of descriptive analysis on improvement of the speaking skills of the students was examined during the course of the study. Based on the concept of conceptual association, it can be said that the auditory and cognitive aspects of speaking skills of the students can be improved in the activity oriented courses. It was found that the concept of conceptual association can create an alternative learning environment for the Turkish Language courses with its suitability for the Turkish teaching methods and techniques as well as its contribution to the mental development of students.

Keywords
Conceptual association, speaking skills, cognitive, auditory

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri