Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER CEBİR DERSİNDE İLKEL SATIR İŞLEMLERİ GEREKTİREN PROBLEMLERDEKİ HATALARI
Bu çalışma lineer cebir dersinde bazı problemlerin çözümünde kullanılan ilkel satır işlemlerine odaklanmaktadır. Amaç, ortaokul matematik öğretmen adaylarının lineer cebir dersinde matris işlemleri, lineer denklem sistemleri ve bazı problemlerin çözümü için ilkel satır işlemlerini kullanırken yaptıkları hataları araştırmaktır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı bu araştırma bir devlet üniversitesinde ortaokul matematik öğretmenliği programına devam eden 81 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veriler dört sorudan oluşan açık uçlu bir sınav aracılığıyla toplanmıştır. Sorular birbirinden bağımsız olarak iki alan uzmanı tarafından analiz edilmiş, bulgular temalar altında sunulmuştur. Sonuç olarak öğretmen adaylarının ilkel satır işlemlerini uygularken genellikle işlem hatası yaptıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının problemlerin çözümünde kilit rol oynayan bazı kavramlara veya gerekli olan bilgilere dair eksiklikleri onları birtakım hatalara yöneltmiştir. Öğretmen adaylarının lise döneminde sınava yönelik aldıkları eğitimin bir sonucu olarak kullandıkları matematik dilinde ve çözümlerin mantıksal diziliminde birtakım hatalarının olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda öğrencilerin üniversiteye gelmeden önce kavramsal sorular ve kanıtlama becerisi gerektiren problemleri çözmeleri önerilmiştir. Ayrıca matematikte önemli bir yere sahip olan semboller, niceleyiciler gibi matematiksel dil argümanlarının öğretim programlarında daha çok vurgulanmasının gerektiği ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Lineer cebir, İlkel satır işlemleri, Ortaokul matematik öğretmen adayları, Hata.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri