Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE KAMP DIŞINDA MİSAFİR EDİLEN SURİYELİ SIĞINMACI GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ (KAYSERİ ÖRNEĞİ)

TRAINING SERVICES FOR SYRIAN REFUGEE ENTERTAINED OUT OF THE CAMP IN TURKEY (KAYSERI SAMPLE)

TÜRKİYE’DE KAMP DIŞINDA MİSAFİR EDİLEN SURİYELİ SIĞINMACI GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ (KAYSERİ ÖRNEĞİ)

 
Yazar : Mesut GÜN  Yüksel BALDIK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 287-299
DOI Number: :
Cite : Mesut GÜN Yüksel BALDIK, (2017). TÜRKİYE’DE KAMP DIŞINDA MİSAFİR EDİLEN SURİYELİ SIĞINMACI GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ (KAYSERİ ÖRNEĞİ) . Route Education and Social Science Journal , 14, p. 287-299. Doi: 10.17121/ressjournal.685.
2044    1389


Özet
Suriye’de yaşanan siyasi karışıklıklar sonucu çok sayıda Suriyeli Türkiye’ye sığınmıştır. 2011 yılında başlayan bu süreç hala devam etmektedir. Türkiye Devleti, Türkiye’ye sığınan Suriyeli sığınmacıların temel insani ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli önlemler almıştır. Bu önlemler kapsamında okul çağında olan sığınmacıların eğitimlerine devam etmelerini sağlamak da bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de kamp dışında misafir edilen Suriyeli sığınmacılardan Kayseri’de ikamet eden okul çağındaki Suriyeli gençlerin eğime katılım durumları belirlenmiştir. Çalışmada iki ana konu üzerinde durulmuş bu konulara ilişkin sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Söz konusu konulardan birincisinde; Kayseri’de bulunan eğitim çağındaki Suriyeli gençlerin okullaşma oranı saptanmıştır. Araştırma sonunda Kayseri’de bulunan Suriyeli gençlerin okullaşma oranının düşük olduğu belirlenmiştir. Bu durumun sebeplerini daha net belirlemek için bu konu üç başlık altında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda birinci başlıkta Kayseri’de Geçici Eğitim Merkezlerinde okuyan Suriyeli öğrenciler, ikinci başlıkta Kayseri’de Milli Eğitime bağlı örgün eğitim kurumlarında okuyan Suriyeli öğrenciler, üçüncü başlıkta ise okula gitmeyen okul çağındaki Suriyeli gençler üzerinde durulmuştur. Kayseri’de eğitim gören Suriyeli öğrencilerin mevcut eğitim koşul ve durumlarının belirlenmeye çalışıldığı araştırmanın verilerine ulaşabilmek için Kayseri’de Geçici Eğitim Merkezleri ve örgün eğitim kurumlarında okuyan Suriyeli öğrencilerin eğitim durumlarına yönelik uzman görüşleriyle hazırlanan açık uçlu görüşme formları hazırlanmıştır. Görüşme formlarından elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenip temalara göre sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır. Çalışma verilerinden hareketle geliştirilen önerilerin Türkiye’de kamp dışında misafir edilen Suriyeli sığınmacı gençlere yönelik eğitim hizmetlerine katkı sağlaması umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Suriyeli sığınmacı, genç, eğitim hizmeti, Kayseri

Abstract
Many Syrians have taken refuge in Turkey due to the political turmoil in Syria. This situation which started in 2011 is still going on. Turkish government has taken some precautions to meet the main humane needs of Syrian refugees taking refuge in Turkey. In the scope of these precautions, there is providing refugees at school age to continue their education. In this study, participation to training status of the Syrian young at school age living in Kayseri among the refugees entertained out of the camp is determined. Two main subjects are emphasized in this study and with reference to the research data, suggestions for the solutions to the problems concerning the subjects have been tried to develop. Schooling rate of the Syrian young at school age in Kayseri is determined in the first issue in question. At the end of the research, it is stated that schooling rate of the Syrian young at school age in Kayseri is low. This subject is dealt with under three topics in detail in order to determine the reasons of this situation much clearer. In this regard, Syrian students studying at Temporary Education Centers in the first topic, Syrian students studying at mainstream school allied to provincial directorate for national education in Kayseri in the second topic and Syrian youth at school age who do not attend school are laid stress on. The open-ended interview forms in accordance with the experts’ opinions are prepared for the education situations of the Syrian students studying at Temporary Education Centers and mainstream schools in Kayseri in order to get the research data tried to determine the existing education conditions and situations of Syrian students in Kayseri. The data obtained from the interview forms are analyzed by content analysis method, classified according to the subject and interpreted. It is hoped that suggestions developed from the research data will contribute to training services for Syrian refugee youth entertained out of the camp in Turkey.

Keywords
Syrian Refugee, young, training service, Kayseri

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri