Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK RESİM SANATINDA SEMBOLİK VE İKONOGRAFİK ANLATIM

SYMBOLIC AND ECONOGRAPHIC EXPRESSION IN TURKISH PICTURE ART UNTİL TODAY

BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK RESİM SANATINDA SEMBOLİK VE İKONOGRAFİK ANLATIM

 
Yazar : Mehmet Akif KAPLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 1181-1192
DOI Number: :
Cite : Mehmet Akif KAPLAN , (2018). BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK RESİM SANATINDA SEMBOLİK VE İKONOGRAFİK ANLATIM. Route Education and Social Science Journal , 21, p. 1181-1192. Doi: 10.17121/ressjournal.930.
1298    931


Özet
Bu araştırmada Türk sanatında sembolik ve ikonografik anlatımın kökenleri, temel dinamikleri ele alındı. Araştırmada betimsel yöntem kullanıldı. Eski Türklerin ortaya koyduğu ürünlerden başlayarak günümüz sanat uygulamalarına kadar ilgili yazılı kaynaklar taranarak bulgulara ulaşıldı ve konu bağlamında yorumlandı. Türkler tarihten bu yana kendine özgü yaşam biçimini, kültürlerini ve buna bağlı olarak da sanat anlayışlarını ortaya koymuştur. Türk sanatının temelini, birbirinin devamı niteliğinde olan kültürel gelişim ve farklı inanış biçimleri oluşturur. Türk sanatı tarihinde Asya Hunları, Göktürkler, Uygurlar kültürel geleneklerine bağlı sanat üslubu geliştirmişler ve bu sanat üslubu kendilerinden sonra gelen Selçuklu ve Osmanlı gibi Türk devletlerinin sanatına temel teşkil etmiştir. Selçuklu ve Osmanlı devleti Orta Asya sanat geleneğini İslam dini çerçevesinde sentezlemiştir. Konularını yaşam ve inanış biçiminden alan Türk sanatçısı sembolik ve ikonografik bir dil kullanmıştır. Proto-Türklerin yapmış olduğu petroglifler hayvan üslubuna, Uygur duvar resimleri ve minyatürleri Selçuklu ve Osmanlı minyatürüne temel oluşturur. Batı tarzı resim anlayışına kadar Türk sanatında sembolik ve ikonografik anlatımın oldukça önemli olduğu görülür. Osmanlının da batılılaşma ıslahatları Türk sanatında Batı tarzı gerçekçi resim anlayışının oluşmasını sağlamış ve bu anlayış içerisinde de sembolik ve ikonografik anlatımın devam ettiği görülür.

Anahtar Kelimeler
Türk Sanatı; Sembol; İkonografi

Abstract
Abstract In this research, the origins and basic dynamics of symbolic and iconographic narration in Turkish art were discussed. Descriptive method was used in the study. Starting from the products of the ancient Turks, the written sources were scanned up to today's art applications and the findings were interpreted in the context of the subject. Since the time of Turks have revealed their own way of life, their culture and, consequently, their understanding of art. The foundation of Turkish art is the continuing cultural development and different forms of belief. In the history of Turkish art, Asian Huns, Gokturks, Uyghurs developed an art style related to cultural traditions and this style of art was the basis for the art of Turkish states such as Seljuk and Ottoman who came after them. The Seljuk and Ottoman states synthesized the Central Asian art tradition within the framework of Islamic religion. The Turkish artist, who has taken matters in the form of life and belief, has used a symbolic and iconographic language. Petroglyphs that the Proto-Turks made are based on animal style, Uygur wall paintings and miniatures are the basis of the Seljuk and Ottoman miniatures. It is seen that symbolic and iconographic narration in Turkish art is very important until Western style painting. The westernization reforms of the Ottoman Empire gave rise to the realization of a Western style realistic painting concept in Turkish art and it is seen that the symbolic and iconographic narration continued in this understanding.

Keywords
Turkish art, Symbol, Iconography

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri