Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


UMBERTO ECO’NUN “YORUM VE AŞIRI YORUM” ANLAYIŞINA GÖRE BAZI KLÂSİK ŞİİR ŞERHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE ASESMENT OF SOME CLASSİCAL POETRY COMMENTARİES BASED ON UMBERTO ECO’S “INTERPRETATİON AND OVERINTERPRETATİON” )

Yazar : İsrafil BABACAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 18
Sayfa : 195-201
1062    802


Özet
Günümüzde, şiir şerhlerinin klâsik ya da modern usullerle yapılması konusu giderek alevlenen bir tartışmadır. Her iki usulün savunucularının kendilerine göre doğru kabul edilebilecek iddiaları ve delilleri vardır. Ancak hangi yöntemle yapılmış olursa olsun şerhin gerçekte bir “yorum” meselesi olduğu açıktır. Yorumun sınırlı olup olmadığı ve eğer sınırlıysa nerede başlayıp bitmesi gerektiği, çağdaş metin bilimcisi Umberto Eco tarafından türlü yönleriyle ele alınmıştır. Bizim çalışmamızda Eco’nun görüşleri, bir “şerh” yöntemi problemi olarak değil “yorum” meselesi olarak değerlendirilmiştir. Şerhin başka özellikleriyle birlikte temelde bir yorum meselesi olması, onu başka nitelikleriyle birlikte ele almamızı engellemez. Bazı eski şârihler tarafından, geleneksel şerhlerimizin “sınırsız ve yer yer kuralsız” yorumlar içerebileceği iddia edilmiştir hatta buna dayanılarak sosyal hayattan giyim kuşam ve sofra âdâbına, askeri terimlerden adet ve inançlara kadar geleneksel şerhlerde her türden bilgiye yer verilmiştir. Geleneksel şerhlerimizin daha çok tasavvufî metinler olmasının, bu “sınırsız ve yer yer kuralsız” yorum anlayışının ortaya çıkmasında en önemli etken olabileceği öne sürülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Umberto Eco, Şerh, Gelenek ve Modernizm, Klâsik Edebiyat

Abstract
The issue of poetry commentary style (modern or classical) an increasingly fierce debate nowadays. Supporters of both methods have assertions and proofs that can be accepted according to their own point of view. However, it’s not important what method is being used, it is open that the “comment” is real matter of commentaries. It has been discussed in various ways by the contemporary text scientist Umberto Eco Whether the interpretation is limited or not, and if it is limited, what’s the limits of beginning and end. In our study, Eco's views were not considered as a "commentary" method problem but as a "comment" issue. With regards to these views, it is stated that our traditional commentaries may contain “unlimited and partly irregular” interpretations. It’s been asserted that it may be the most important factor in the emergence of that “unlimited and partly irregular” commentary style, in fact classical commentary texts are mostly sufistic texts.

Keywords
Umberto Eco, Şerh, Gelenek ve Modernizm, Klâsik Edebiyat

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri