Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARİYER SEÇİMİNDE MANEVİ DEĞERLERİN KARİYER DEĞERLERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECTS OF SPIRITUAL VALUES ON CAREER VALUES IN CAREER CHOICE: A RESEARCH ON STUDENTS )

Yazar : Mine HALİS  & Diana CUMALİYEVA  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 17-30
9633    4928


Özet
İnsan yaşamının önemli bir parçası olan kariyer yönelimi, insanı birçok alternatif arasından bir seçim yapmak durumunda bırakmaktadır. Kariyer tercihinde, insanın algıladıkları kariyer değerleri ve manevi değerleri etkili olmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin manevi değerleri ile kariyer değerleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak çalışmanın temel amacını oluşturmuştur. Araştırma örneklemini Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi dört fakültesinin birinci ve dördüncü sınıfında okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Öğrencilerin kariyer değerleri ile ilgili verilerin toplanmasında Kariyer Değerleri Ölçeğinden (KDÖ) ve Kariyer Boyutları Envanterinden alınan sorulardan oluşturulan anket; manevi değerler ile ilgili verilerin toplanmasında ise İnsan Manevi Değerleri Envanteri (MDÖ) kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde temel istatistikler, değişkenler arası ilişkileri incelemek için regresyon analizleri kullanılmıştır. KDÖ ve MDÖ arasında pozitif ve anlamlı ilişki saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Manevi Değerler, Kariyer Değerleri, Manevi Değerler ve Kariyer Değerleri İlişkisi

Abstract
Career planning period which is an important part in human being life, force people to make a choice from many alternatives. Perceived individual career values and moral values are effective in a career choice. Therefore, this study aims to reveal the relationship between students’ moral values and individual career values within the context of career choice. The sample of the study is the students of Kyrgyzstan - Turkey Manas University. A field research has been conducted through a questionnaire on students to determine their perceptions about career choice. The findings have been interpreted by statistical analysis using obtained data in SPSS computer program. According to the results of the research it has determined that moral values affect students’ career choice. Moral values explains approximately one quarter the individual career values. In other words, career choice is partially affected by moral values but it is mostly affected by other factors outside of moral values.

Keywords
Spiritual values, Career values, Relationship between moral and career values

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri