Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ
(ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS OF STATE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS )

Yazar : Mustafa DERVİŞOĞULLARI  - Ayşegül GÜNDÜZ & Levent DENİZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 376-390
8086    3051


Özet
Bu araştırmada ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İstanbul ili Esenler ilçesindeki 6 resmi okulda görev yapan 196 öğretmen oluşturmaktadır. Kurşunoğlu, Bakay ve Tanrıöğen (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ilköğretim öğretmenlerinin bağlılık düzeyleri belirlenmeye çalışılırken, örgütsel bağlılık; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç farklı boyutta ele alınmış; öğretmenlerin bağlılık düzeyleri alanları, kıdemleri, görev yaptıkları okuldaki çalışma süreleri, sendikaya üyelik durumları gibi değişkenler açısından incelenmiştir. Sendikaya üye olmayan öğretmenlerin sendikaya üye olan öğretmenlere göre devam ve normatif bağlılık alt boyutlarında bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu, duygusal bağlılık alt boyutunda genel olarak kıdem arttıkça bağlılığın da arttığı belirlenmiştir. Alan değişkenine göre ise duygusal, devam ve normatif bağlılık alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.
abortion history abortion side effects abortions in atlanta


Anahtar Kelimeler
İlköğretim okulu, örgütsel bağlılık, ilköğretim okulu öğretmenleri

Abstract
In this research the organizational commitment levels of teachers serving in state elementary schools were examined. The sampling of the research consisted of 196 teachers serving in 6 state elementary schools in one of the districts of İstanbul in 2011-2012 education year. The organizational commitment scale adapted by Kurşunoğlu, Bakay and Tanrıöğren (2010) was used to collect the main data. Organizational commitment was examined as emotional, continuance and normative commitment and the organizational commitment levels of state elementary school teachers were examined in terms of variables such as subject area, seniority, service year in the same school, membership of syndicate. Teachers who were not members of a teacher syndicate were found to have higher continuance and normative commitment than those who were members of a syndicate. It was revealed that teachers who have higher service year have also higher emotional commitment. Teachers from different subject areas didn’t show significant differences in their attitudes towards their emotional, continuance and normative commitment.
abortion history link abortions in atlanta


Keywords
Elementary school, organizational commitment, elementary school teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri