Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TARİH MERAKINA YÖNELİK BİR İNCELEME

AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS’ CURIOSITY ABOUT HISTORY

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TARİH MERAKINA YÖNELİK BİR İNCELEME

 
Yazar : Adnan ALTUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 16-32
DOI Number: :
Cite : Adnan ALTUN , (2014). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TARİH MERAKINA YÖNELİK BİR İNCELEME. Route Education and Social Science Journal , 3, p. 16-32. Doi: 10.17121/ressjournal.94.
10579    2636


Özet
Eğitim alanında yapılan çalışmalar merakın algısal ve epistemik olmak üzere iki boyutunun olduğunu göstermektedir. Algısal merak duyu organları vasıtasıyla ortaya çıkarken, epistemik merak daha çok bilgiye dayanmaktadır. “Merak bilgiden ortaya çıkıyorsa; farklı bilgi türleri farklı merakların ortaya çıkmasına sebep olur mu?” sorusundan hareketle planlanan bu çalışmada kendine özgü bir bilgi yapısı olan tarih disiplinine yönelik meraka odaklanılmış ve sınıf öğretmeni adaylarının tarihe dair merak ettikleri konularla bu konuları merak etme gerekçeleri incelenmiştir. Çalışmada bu incelemelerden hareketle tarih merakına (boyutlarına) dair çeşitli çıkarımlarda bulunmak amaçlanmıştır. Bir durum çalışması olarak desenlenen bu araştırmada öğretmen adaylarının görüşleri 5N1K tekniğinden ve tarihin temel unsurlarından esinlenerek hazırlanan form yardımıyla alınmıştır. Bu form ile öğretmen adaylarının tarihsel “kişi, olay, zaman ve mekâna” dair merakları ve bu meraklarının gerekçelerini açığa çıkarmak amaçlanmıştır. Bu çalışma 2013-2014 eğitim öğretim güz yarıyılında AİBÜ Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 1, 2, 3 ve 4. sınıfta okumakta olan yaklaşık 196 öğretmen adayının görüşleri alınarak gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının “tarihi kişi, olay, zaman ve mekâna” dair merakları betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Bu meraklarına dair gerekçeleri de içerik analizi yoluyla analiz edilerek tarih merakının farklı boyutlarına ilişkin çeşitli çıkarımlar sunulmuştur. Sonuç olarak öğretmen adaylarının tarih meraklarının gerekçelerine bakıldığında tarihi açıdan önemli olanın daha fazla merak edildiği görülmektedir. Tarih merakının gerekçelerine dair yapılan incelemede tarihsel önem dışındaki boyutlara bakıldığında tarih merakının empati, sempati yada antipati gibi duygusal boyutlarının olabileceği; medyanın yada sosyal çevrenin etkili olabileceği; ve yeterince bilgiye sahip olmama yada mevcut bilgideki çelişkilerin de tarih merakını ortaya çıkardığı görülmektedir. Çalışmanın sonucunda bu çıkarımlardan hareketle tarih merakına dair bir sınıflandırma yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tarih merakı, sınıf öğretmeni adayları, tarih eğitimi

Abstract
Research in education indicates that curiosity has two dimensions as perceptional and epistemic. Perceptional curiosity manifests itself through sense organs while epistemic curiosity is often based on knowledge. The current study, based on the question “May different knowledge forms generate different curiosities if curiosity stems from knowledge?”, focused on the curiosity about the discipline of history with a unique knowledge structure and examined the history topics that pre-service classroom teachers were curious about, along with teachers’ motives for being curious about these topics. Various inferences on the (dimensions of) curiosity about history were aimed at, based on the mentioned examinations, in the current study. In the current research, designed as a case study, pre-service teachers’ views were collected via a form prepared through inspiration from 5Ws and 1H technique and basic elements of history. This form aimed to reveal pre-service teachers’ curiosity about historical persons, events, time, and places and the motives for their curiosity.The current study was conducted through views of 196 pre-service teachers who attended 1st, 2nd, 3rd, and 4th years at the Department of Classroom Teaching, Abant Izzet Baysal University, in the fall of 2013-2014 academic years. Pre-service teachers’ curiosity about historical persons, events, time, and placeswas descriptively analyzed. Their motives for curiosity were content-analyzed to present various inferences on different dimensions of curiosity about history. Thus, when pre-service teachers’ motives for curiosity about history were examined, it was observed that those historically important were wondered about more. When the dimensions other than the historical importance were examined within motives for curiosity about history, it was observed that curiosity about history may include affective dimensions such as empathy, sympathy, and antipathy; media or social environment may be effective; and inadequate knowledge and conflicts within the existing knowledge may bring about curiosity about history. Based on these inferences, a classification of curiosity about history was included at the end of the current study.

Keywords
Curiosity about history, pre-service classroom teachers, history education

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri