Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK DİN

RELIGION AS A SOCIETICAL INSTITUTION

TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK DİN

 
Yazar : Gülreyhan ŞUTANRIKULU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 148-158
DOI Number: :
Cite : Gülreyhan ŞUTANRIKULU , (2018). TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK DİN. Route Education and Social Science Journal , 25, p. 148-158. Doi: 10.17121/ressjournal.937.
1750    1153


Özet
Günümüz dünyasında birçok din ve dini inanç vardır. İnsanlık tarihi boyunca din, her zaman sosyal hayatın en önemli bileşeni olmuştur. Hızlı değişen dünyada insanlar bir destek noktası ararken bunu manevi bir güçte buluyor ve buda dini faktörün büyümesine yol açıyor. Dinin içinde davranış, sosyal normlar, değerler, roller, inanç, ritüeller, örf ve adetlerin yer alması dinin en önemli toplumsal kurum olduğunu göstermektedir. Din kavramının birçok tanımı vardır. Sosyal bilimlerde bu kavramın tanımında iki ana yaklaşım bulunmaktadır: anlamlı ve işlevsel. Anlamlı yaklaşım dinin özüne odaklanır. Bu yaklaşıma göre din sosyal grubun dâhil olduğu toplu bir aktivitedir. Böylece, din başta toplumu güçlendiren sosyal olgu olarak görülmelidir. Fonksiyonel yaklaşım ise dini davranışın karakteristik özelliklerini araştırmaktadır. Bu yaklaşıma göre insan yaşamının temel sorunları ve inançları bir din tarafından belirlenebilir. Bu iki yaklaşıma göre din – toplumun değişim ve gelişim süreçlerini etkileyen kültürel sosyal ve kişisel sistemleri birleştiren bir fenomendir.

Anahtar Kelimeler
Din, Toplum, Kültür, Sosyal Normlar.

Abstract
Therearemanyreligionsandreligiousbeliefs in today'sworld. Religion has beenalwaysthemostimportantcomponent of social life throughouthumanhistory. People arelookingfor a supportingpoint (anchorpoint) in thisfast-changingworldandtheyfind it in thespiritualpower, whichleadstothegrowth of thereligiousfactor. Religion is themimportantsocialinstitution since religionincludesbehaviours, socialnorms, values, roles, beliefs, rituals, customsandtraditions. Concept of religion has manydifferentdefinitions. Insocialsciences, Therearetwo main approachestothedefinition of thisconcept: meaningfulandfunctional. Themeaningfulapproachfocuses on theessence of religion. Accordingtothisapproach, religion is a collectiveactivitythatincludesthesocialgroupandthereforereligionshould be seen as a socialphenomenonthatstrengthenssociety in thefirstplace. Thefunctionalapproachinvestigatesthecharacteristics of religiousbehaviours. Accordingtothisapproach, thebasic problem sandbeliefs of human life could be determinedby a religion. Accordingtothesetwoapproaches, religion is a phenomenonthatcombinescultural, socialandpersonalsystemswhichaffectthechangeanddevelopment of thesociety. Keywords:Religion, Society, Culture, SocialNorms.

Keywords
Religion, Society, Culture, SocialNorms.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri