Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AUREUS CODEX’İNDEKİ İSA MUCİZELERİNİN İNCİL IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATİNG CHRİST'S MİRACLES İN CODEX AUREUS İN THE LİGHT OF THE BİBLE

AUREUS CODEX’İNDEKİ İSA MUCİZELERİNİN İNCİL IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Yazar : Songül BAROTCU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 41-60
DOI Number: :
Cite : Songül BAROTCU , (2018). AUREUS CODEX’İNDEKİ İSA MUCİZELERİNİN İNCİL IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Route Education and Social Science Journal , 25, p. 41-60. Doi: 10.17121/ressjournal.932.
1578    2213


Özet
Hıristiyanlığın kabulünden bu yana, dinsel temalar, Batı sanatında önemli bir yer edinmiştir. Kitap resmi, dinsel temaların uygulama alanı bulduğu önemli sanat eserleri olarak kütüphane, müze vb yerlerde korunmuştur. Günümüzde Nuremberg, National Museum’da bulunan 1020-1030’lara tarihlenen Aureus Codex’i de korunarak günümüze kadar gelen elyazmaları arasındadır. 136 folyodan oluşan Aureus Codexinde konular, dört İncil’den (Matta, Markos, Luka, Yuhanna) alınmıştır. Bu çalışmada, kitap resminin tarihsel gelişimi ve Aureus Codex’i hakkında bilgi verilerek Aureus Codex’inde bulunan İsa’nın mucizelerini konu alan resimler incelenecektir. Bir sonraki aşamada İsa’nın mucizelerini konu alan resim sahneleri İncil’de işlenen konular ışığında değerlendirilecek, mucize temalarının gösterim biçimleri ve anlamsal boyutları üzerinde durularak kompozisyonlar açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kitap Resmi, Aureus Codex’i, Mucize Teması.

Abstract
Religious themes have established a considerable presence in Western art since the conversion to Christianity. As significant works of art in which religious themes find a field of application, book illustrations have been preserved in libraries, museums, and the like. Present at Nuremberg National Museum today, Codex Aureus, dating back to 1020-1030s, is one of the manuscripts having survived until today. In Codex Aureus which has 136 folios, subject matters are taken from the four gospels of the Bible (Matthew, Mark, Luke, and John). This study gives information about the historical development of illustrations and Codex Aureus, and analyses the illustrations in Codex Aureus treating the miracles of Jesus Christ. Then the scenes in the illustrations treating Christ's miracles are evaluated in the light of Biblical narratives, and compositions are interpreted in terms of representation styles of miracle themes and their semantic extent.

Keywords
Book Illustration, Codex Aureus, Miracle Theme.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri