Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


C1 DÜZEYİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİLERİN “GERÇEK” VE “UMUT” KAVRAMLARINA YÜKLEDİĞİ ÇAĞRIŞIMLAR

THE ASSOCIATIVES OF THE CONCEPTS OF “REALITY” AND “EXPECTION” ACCORDING TO THE SYRIANS WHO LEARNED TURKISH AT C1 LEVEL

C1 DÜZEYİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİLERİN “GERÇEK” VE “UMUT” KAVRAMLARINA YÜKLEDİĞİ ÇAĞRIŞIMLAR

 
Yazar : Yunus Emre ÇEKİCİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 1-10
DOI Number: :
Cite : Yunus Emre ÇEKİCİ , (2018). C1 DÜZEYİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİLERİN “GERÇEK” VE “UMUT” KAVRAMLARINA YÜKLEDİĞİ ÇAĞRIŞIMLAR. Route Education and Social Science Journal , 25, p. 1-10. Doi: 10.17121/ressjournal.931.
1493    1121


Özet
Türkçe eğitimi, ülkemize göç eden Suriyelilerin sosyal yaşama uyum sağlayabilmesi için bir gerekliliktir. Bu nedenle ilkokuldan üniversiteye kadar birçok farklı basamakta Suriyelilere Türkçe öğretmek için çeşitli girişimler bulunmaktadır. Bu noktada, Suriyelilerin kavramlara yüklediği çağrışımları belirlemek önem kazanmaktadır. Çünkü çağrışım tekniği, dil eğitimiyle sosyal yaşamı bağdaştırır. Bu bağlamda Suriyeli mültecilerin “gerçek” ve “umut” kavramına yükledikleri çağrışımları tespit etmek, eğitimsel olduğu kadar sosyal açıdan da dikkate değerdir. Çünkü ülkemizde yaşayan Suriyeliler bir yandan gerçekle yüzleşmekte, öte yandan da geleceğe ilişkin umut talep etmektedir. Bu nedenle Suriyeliler için “gerçek” ve “umut” sözcükleri yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bu iki sözcüğün çağrışımlarının belirlenmesi, hem Türkçe öğretiminde hem de sosyal sorunların çözümünde ön açıcı olabilir. Bu bağlamda araştırmada, C1 düzeyinde Türkçe öğrenen Suriyelilerin “gerçek” ve “umut” kavramlarına yönelik çağrışımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, öğrenicilerden “gerçek” ve “umut” kavramlarının kendilerinde uyandırdığı beşer farklı ifadeyi yazmaları istenmiştir. Çalışmanın araştırma grubu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi TÖMER ve Mersin Üniversitesi TÖMER’de C1 düzeyinde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerden oluşmaktadır. Betimsel tarama modelindeki bu araştırmada söz konusu sözcüklerin çağrışımları, frekans ve yüzde alınarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Suriyelilere Türkçe Öğretimi, Çağrışım Alanı, Gerçek, Umut.

Abstract
Turkish education is a necessity for the Syrians who migrate to our country to adapt to social life. For this reason, there are various initiatives to teach Turkish to the Syrians at various stages from primary school to university. At this point, it is important to determine the associatives that the Syrians put into the concepts. Because the associative technique connects social life with language education. In this context, it is educationally and socially important to identify the associatives that the Syrian refugees put on the concept of "truth" and "expection". Because the Syrians living in our country face with reality. Besides, they demand expection for the future. For this reason, the words "real" and "hope" for the Syrians are vital. Determining the associatives of these two words can be supportive both in teaching Turkish and in solving social problems. In light of these reasons, the aim of this study is to determine the associatives related to the “reality” and “expectation” concepts of the Syrians learning Turkish at level C1. When collecting the datas, the learner wrote five different associatives for the concepts of "reality" and "expectation". The research group of the study consisted of Syrians students at level C1 at the Adana Science and Technology University TÖMER and the Mersin University TÖMER. In this research in the descriptive scanning model, the associatives of words were analyzed by taking frequency and percentage.

Keywords
Turkish Education for Syrians, Associative Field, Reality, Expectation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri