Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OPEC ÜLKELERİNDEKİ ENERJİ TÜKETİMİ, CO2 SALINIMI VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY USE, CO2 EMISSION AND ECONOMIC GROWTH in OPEC COUNTRIES )

Yazar : Nuri KORKMAZ  - Salih KALAYCI & Ayhan ÖZTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 20
Sayfa : 448-455
695    414


Özet
Enerji, hem ülkelerin uluslararası politikalarının gidişatının tespitinde hem de ülkelerin gelişme, kalkınma, refah düzeylerinin artmasında yeri doldurulamayacak kadar önemli bir konudur. Lakin uluslararası arenada, enerji kaynakları her bölgede eşit olarak bir dağılım göstermemektedir. Dolayısıyla, enerji kaynaklarının az olduğu ülkelerde, enerji bağımlılığının arttığı akademik literatürde genişçe tartışılmış konulardan biridir. Bu bağlamda, enerji kaynakları ve tüketimi ile ülkelerin gelişme seviyeleri arasında doğru oranda korelasyon vardır ve bu durumdan dolayı, savaşların altında yatan ana sebebin, enerji kaynaklarını ele geçirmek olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışmada 4 OPEC üyesi ülke ele alınmıştır. Ekonometrik analizlerde konu olan ülkeler ise Suudi Arabistan, Katar, Endonezya ve Venezuela’dır. Değişkenler ise Dünya Bankasından senelik olarak alınmış ve 1971 – 2013 yılları arasındaki dönemler değişkenler arası uzun vadeli ilişkiyi tespit etmek için Johansen eş-bütünleşme testi yapılarak ele alınmıştır. Değişkenler ise enerji tüketimi, CO2 salınımı ve İktisadi büyümedir. Bu testin yapılmasının asıl nedeni ise Çevresel Kuznet Eğrisi Teorisini test etmektir. Johansen eş-bütünleşme testi ele alındığında Suudi Arabistan, Venezuela, Katar ve Endonezya için hem enerji tüketimi ve CO2’nin hem de GSMH’nın p-değerleri 0.05’in altındadır. Bu sonuçlar bize bahsi geçen 3 değişken arasına uzun vadeli ilişkiyi göstermektedir. Özellikle analize konulan 4 ülkenin de üretim yaparken çevresel faktörleri göz ardı ettikleri görülmektedir. Bu devletlerin çevreyi koruma adına daha yapıcı politikalar izlemeleri ve bu bağlamda yürütme organlarını seferber etmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Uluslararası İktisat, Uluslararası Ticaret, Enerji Tüketimi, GSMH, Eş-bütünleşme Testi

Abstract
Energy is so significant issue in terms of countries’ economic develelopment, growth and welfare. Hovewer, the allocation of energy sources between countries is not fair. Therefore, it is discussed in academic literature that dependency of energy sources is more for some countries due to insufficient resources. On the other hand, there is positive correlation between energy sources and its consumption and the underlying reason seems as war. In this paper, 4 OPEC countries including Saudi Arabia, Qatar, Indonesia and Venezuela have examined in terms of energy use, GDP and CO2. Data is derived from World Banks’ official website from 1971 to 2013 as annual. Johansen co-integration test is used in order to determine long-term relationship between variables. According to results of Johansen co-integration test, there is long-term stable relationship between variables. The p-value of the variables are less than 0.05. Consequently, according to Johansen co-integration test results, OPEC countries do not ignore the environment and due to that fact, countries should develop constructive precautions by initiating the executive branch to prevent environmental pollution.

Keywords
International Economics, International Trade, Energy Use, GDP, Co-integration Test

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri