Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LALE DERE (YALOVA) HAVZASI’NIN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN JEOMORFOMETRİK ANALİZLERLE İNCELENMESİ
(IINVESTIGATION TO FEATURE OF GEOMORPHOLOGY OF THE LALE STREAM (YALOVA) BASIN’S USING ANALYSIS OF GEOMORPHOMETRIC )

Yazar : Murat UZUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 72-88
7493    5831


Özet
Gelişen teknolojik imkânların getirdiği olanaklar sayesinde, sayısal topografik yöntemler ve jeomorfometrik analizlerle yapılan çalışmalar hızlı, etkin, objektif sonuçlar vermesiyle jeomorfoloji alanına büyük katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada da Lale dere havzasının (Yalova) jeomorfolojik yapısı, gelişimi ve havzanın morfolojisini etkileyen etmen ve süreçler, sayısal topografik ve birçok farklı morfometrik indislerle ele alınmıştır. Bu unsurları incelemek, değerlendirmek ve analiz etmek için CBS teknikleri kullanılarak morfometrik indislerin uygulaması yapılmıştır. Çalışmada kullanılan morfometrik indisler, çizgisel morfometri, alansal morfometri ve relief morfometrisindeki farklı analiz yöntemlerinden oluşmaktadır. Ayrıca havzanın jeomorfometrik analizinde, 1/25000 ölçekli topografya haritasından üretilen sayısal yükselti modeli (SYM) ve SYM üzerinden yapılan mekansal analiz haritaları da kullanılmıştır. Jeomorfometrik analiz sonuçlarına göre, Lale Dere havzası olgunluk safhasında olup, jeomorfolojik gelişiminde flüvyal etkenler ve tektonizma etkin rol oynamıştır. Ancak havzayı alt havzalara ayırdığımızda, jeomorfolojik gelişimde farklılıkların olduğu morfometrik indislerle tespit edilmiştir. Lale dere havzasında belirtilen etken ve süreçlerle delta, vadiler, dağlık alanlar, plato yüzeyi, denizel taraçalar, dik ve eğimli yamaçlar gibi jeomorfolojik unsurlar oluşmuştur.

Anahtar Kelimeler
Havza Jeomorfolojisi, Jeomorfometri, Morfometrik İndisler, CBS, Lale Dere Havzası

Abstract
Emerging technological possibilities thanks to the possibilities brought about by digital topographic methods and geomorphometric studies conducted with fast, efficient analysis, objective results with greater contributions to the field of geomorphology. In this study, geomorphological structure, development and actors affecting the morphology and processes of Lale stream basin (Yalova) examined with digital topographic and with many different morphometric indices. For this feature examined, evaluated and analyze with using tecniques of GIS to were administered to morphometric indices. In this study of morphometric indices are may methods of linear, areal and relief morphometrics. Also geomorphometric analysıs of basin was using digital elevation model (DEM) to produced from 1/25000 maps of topographic and spatial analysis carried out DEM maps. According to analysis of geomorphometric, Lale stream basin is in the mature stage that in development of geomorphology to fluvial and tectonic factors have played an active role. However, there are differences in geomorphology development was determined by morphometric indices when basins separating to sub-basin. Geomorphologic elements to, delta, valleys, mountain, plateau, marine terrace, step and inclined of hillside with factor and process in the basin of Lale stream.

Keywords
Geomorpholgy of Basin, Geomorphometric Analysis, Morphometric Indices, GIS, Basin of Lale Stream.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri