Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YERİNDEN YÖNETİM
(DECENTRALIZATION IN EUROPEAN UNION COUNTRIES )

Yazar : Ramazan Şengül    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 20
Sayfa : 369-380
598    563


Özet
Avrupa Birliği(AB) 28 üye devletten oluşan ulusüstü bir yapılanmadır. AB'yi oluşturan ülkelerin yerinden yönetim anlayışları homojen bir nitelik göstermemektedir. Tarihsel geçmiş ile siyasal ve idari birikimlerden kaynaklanan farklılıklar nedeniyle AB ülkelerinde yerinden yönetim anlayışının farklılaştığı ve buna bağlı olarak yerel yönetim modellerinin örgütlenme, yetki ve mali yapıları bakımından çeşitlilik arzettiği görülmektedir. Yüzölçümleri ve nüfusları farklı olan AB ülkelerinin bazıları federal devlet niteliğine sahipken bazı ülkeler üniter devlet niteliğine sahiptir. Ülkenin siyasi yapıları farklı olsa da AB mevzuatında yapılan değişikliklerde ve kurum ve organlarının aldığı kararlarda yerinden yönetim politikalarının güçlendirilmesi savunulmaktadır. AB'nin kurumsal yapısı içinde Bölgeler Komitesi'nin oluşturulması yerelleşmeye verilen önemin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Yerinden yönetim ile demokrasi arasında güçlü bir bağ olduğuna ilişkin kanı AB'nin yerelleşmeye kayıtsız kalmasını engellemektedir. Çalışmamızın amacı yukarıda belirtilen çerçeve içinde AB ülkelerinde yerinden yönetim anlayışını incelemektir. Aynı kurumsal yapı içerisinde yeralan ülkelerin desantralizasyon düzeylerinin farklı oluşu incelenmeye değer görülmüştür. AB politikalarının üye devletlerin desantralizasyon anlayışlarını birbirine yakınlaştırmakta ne derece etkili olduğu dikkate alınması gereken bir husustur. Ayrıca üye ülkeler tarafından kabul edilen ve yerinden yönetim politikalarında referans olarak kabul edilen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın etkisinin gözden kaçırılmaması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Avrupa Birliği, yerinden yönetim, yerel yönetimler.

Abstract
The European Union (EU) is a supranational structure with 28 member states.The decentralization insights of the countries that constitute the EU are not homogeneous. Due to the historical, political and administrative background differences, it is seen that the concept of decentralization differs in the EU countries andaccordingly the local government models are diversified in terms of organization, authority and financial structures. Some of the EU countries with different areas and populations have the characteristics of federal state, while some countries have unitary state characteristics.Although the political structures of the countries are different,strengthening of the decentralization policies is argued in the changes in EU legislation andin the decisions taken by the institutions and bodies. The formation of the Committee of the Regions in the institutional structure of the EU is accepted as a sign of the importance of decentralization.The belief that there is a strong link between decentralization and democracy prevents the EU from becoming indifferent to localization.The aim of our study is to examine the sense of decentralization in the EU countries within the framework mentioned above.The different level of decentralization of the countries within the same institutional structure is considered worthexamining.It is important to note how EU policies are effective in bringing member states closer to their understanding of decentralization.Moreover, the effect of the European Charter of Local Self Governmentadopted by member states and accepted as a reference indecentralizationpolicies, should not be overlooked.

Keywords
European Union, decentralization, local governments.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri