Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL TEŞVİKLERİN DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON THE SITUATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND AGRICULTURAL INCENTIVES IN TURKISH ECONOMY

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL TEŞVİKLERİN DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 
Yazar : Mehmet Emin ERÇAKAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 132-141
DOI Number: :
Cite : Mehmet Emin ERÇAKAR , (2017). TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL TEŞVİKLERİN DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 132-141. Doi: 10.17121/ressjournal.896.
1399    1059


Özet
Tarım sektörü gerek Türkiye ekonomisi gerekse dünya ekonomisi açısından çok önemli bir role sahiptir. Zira bu sektör gıda arzını temin ettiğinden insanların yaşamları açısından vazgeçilmez bir yeri vardır. Ülkemiz ekonomisinde son dönem Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında küresel düzeyde geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir ortamda Türkiye’nin kalkınma çabaları tarım dahil tüm sektörleri kapsayacak biçimde temel bir strateji ortaya konmaktadır. Ülkemizin ve ekonomimizin temel sektörlerinden birini oluşturan tarımdaki verimliliğin artırılabilmesinin, girdi kullanımının yaygınlaştırılmasına ve bu girdilerin tekniğine uygun şekilde kullanılmasına bağlı olduğu görülmektedir. Anılan sebeplerle çalışmamızda, Türkiye’deki tarım sektörünün üretim kapasitelerini, ürün yeterlilik düzeylerini ortaya koymaya çalışacağız. Ayrıca ürün üretim ve verimlilik düzeyleri ile çok yakın ilişkili olan gerek bitkisel üretime gerekse hayvansal üretime verilen prim vb. teşvik uygulamalarının yeterli ve eksik yönlerinin analizi, bunlara bütçeden ayrılan paylar ile tarımsal havza uygulamaları konusunda araştırma yapılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Tarım, tarımsal teşvikler, tarımsal havza modeli

Abstract
The agricultural sector has a very important role in terms of Turkey's economy and the world economy. This sector has an indispensable place as it ensures food supply in terms of people's lives. The economy of our country in the last semester of the tenth development plan (2014-2018) in the context of future risks and uncertainties at the global level, it took in an environment that is experiencing change and transformation of Turkey's development efforts to cover all sectors, including agriculture, a basic strategy is revealed. One of the key sectors of our economy, our country and increased the productivity of agriculture which is the fact that input use depends on the inputs used in accordance with the technique of dissemination and observed. In the work we are looking for, we will try to reveal the production capacities and product sufficiency levels of the agricultural sector in Turkey. The product levels of production and productivity also need to be given the premiums associated with crop production and animal production, etc. adequate incentives and weaknesses analysis of watershed agricultural practices with research done about them it is intended to be allocated from the budget.

Keywords
Agriculture, agricultural incentives, agricultural watershed model

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri