Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CALFA FRANSIZCA-OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜNDE BİTKİ ADLARI VE KURULUŞ BİÇİMLERİ

PLANT NAMES AND STRUCTURE IN CALFA FRENCH-OTTOMAN TURKISH DICTIONARY

CALFA FRANSIZCA-OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜNDE BİTKİ ADLARI VE KURULUŞ BİÇİMLERİ

 
Yazar : Ayhan BAYRAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 61-81
DOI Number: :
Cite : Ayhan BAYRAK , (2018). CALFA FRANSIZCA-OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜNDE BİTKİ ADLARI VE KURULUŞ BİÇİMLERİ. Route Education and Social Science Journal , 25, p. 61-81. Doi: 10.17121/ressjournal.888.
1618    1192


Özet
Her dilde olduğu gibi Türkçede de bitki adlarının söz varlığı içinde çok önemli bir yeri vardır. Tarihi dönemlerine ait bitki adlarının ortaya çıkarılması, kuruluş biçimlerinin incelenmesi Türkçenin söz varlığını, ifade gücünü; söz varlığının niteliğini, yeni durum ve kavramları karşılamada takip ettiği yolları göstermesi bakımından çok önemli bir değer taşımaktadır. Bu çalışmada, son dönem Osmanlı Türkçesi söz varlığı hakkında önemli ipuçları veren Calfa Fransızca-Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nde yer alan Türkçe bitki adları ve kuruluş biçimleri ele alınmıştır. Sözlükte üç yüz elliden fazla Türkçe bitki adı tespit edilmiştir. Bu bitki adlarından yüz seksen biri tek kelimeden, yüz yetmiş yedisi ise tamlamalardan oluşmaktadır. Tek kelimeden oluşan bitki adlarından yüz yetmiş üçü basit, sekizi ise türemiş kelimedir. Tamlama kuruluşundaki bitki adlarından sadece beşi Farsça tamlama şeklindedir. Bu durum Osmanlı Türkçesinde sanılanın aksine Arapça ve Farsça etkisinin çok az olduğunu, yeni kavramlara karşılık bulunurken kök veya gövdelerden kelime türetme yerine daha çok kelime birleştirme yolunun izlendiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Calfa Fransızca-Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, bitki adları, kuruluş biçimleri.

Abstract
The names of the plants have very important place in Turkish as it is on every language Identification of plant names of historical periods and examination of their structure Turkish’s presence of speech, the power of expression; has a very important value in that it shows the nature of the word existence and the ways in which it follows the new situations and concepts. In this study, Turkish plant names and structure in the Calfa French-Ottoman Turkish Dictionary, which gave important clues about the recent Ottoman Turkish vocabulary, were discussed. In the dictionary, more than three hundred fifty plants have been identified. One hundred eighty one of these plant names consists of one word and one hundred seventy seven of them is noun phrase. One hundred and seventy three of plant names are simple word, eight are derivative.Only five of the plant names in the structure of noun phrase are in Persian form. This shows that, contrary to what is thought in Ottoman Turkish, is that the Arabic and Persian influence is very little, but that more words are followed instead of deriving from the roots or bodies that correspond to the new concepts.

Keywords
Calfa French-Ottoman Turkish dictionary, plant names, structure

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri