Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEŞİNCİ SINIF DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN DİNLEME/İZLEME TÜRLERİNİ ÖRNEKLEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF TEXTS IN THE FIFTH GRADE TEXTBOOK IN TERMS OF SAMPLING OF LISTENING/WATCHING TYPES

BEŞİNCİ SINIF DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN DİNLEME/İZLEME TÜRLERİNİ ÖRNEKLEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Yazar : Meltem ÇETİNKAYA  & Nevin AKKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 322-331
DOI Number: :
Cite : Meltem ÇETİNKAYA & Nevin AKKAYA, (2017). BEŞİNCİ SINIF DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN DİNLEME/İZLEME TÜRLERİNİ ÖRNEKLEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 322-331. Doi: 10.17121/ressjournal.880.
1552    1064


Özet
Toplumsallığın en büyük göstergelerinden biri de insanların karşılıklı bilgi ve duygu aktarımını sağladığı iletişimdir. İletişimde kişi hem konuşan hem de dinleyen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada da toplumsal hayatın bir parçası olan çocuklarımızın dinleme/izleme becerilerinin gelişimini sağlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okullara ücretsiz olarak dağıtılan beşinci sınıf Türkçe öğretmen kılavuz kitabında yer alan dinleme/izleme metinleri, dinleme/izleme türlerini örnekleme açısından değerlendirilmiştir. Alanyazındaki kitaplar, makale ve tezler ile incelenen beşinci sınıf Türkçe öğretmen kılavuz kitabı doküman incelemesi yoluyla taranmıştır. Tarama sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmada incelenen dinleme/izleme metinlerinin bulunduğu temalar tablo hâlinde verilmiş olup bu metinlerle ilgili öğretmen kılavuz kitabında ve öğrenci çalışma kitabında yer alan dinleme/izleme etkinlikleri dinleme/izleme türlerini örnekleme bakımından araştırmacılar tarafından tablolaştırılmıştır. Elde edilen bulgular çocukların sadece öğrencilik yaşamında değil sosyal hayatında da önemli bir yer tutan dinleme/izleme becerisine Türkçe derslerinde daha çok yer verilmesi gerektiğini ve dinleme/izleme türlerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Dinleme/izleme, dinleme/izleme türleri, Türkçe ders kitabı, Türkçe öğretmen kılavuz kitabı.

Abstract
One of the greatest signs of sociality is communication in which people provide mutual knowledge and empathy. In communication the person is confronted as both speaker and listener. In this study, listening/watching texts in the fifth grade Turkish teacher guide book distributed free of charge to schools by the Ministry of National Education to develop the listening/watching skills of our children, who are parts of social life, were evaluated in terms of sampling the listening/watching types. The fifth grade Turkish teacher guide book examined by the books, articles and theses in the field survey was scanned through a document review. The results obtained from the scan were solved by means of descriptive analysis. The themes in which the listening/watching texts are examined in the research are presented as table form in the teacher’s guide book and in the student’s workbook for the listening/watching activities. The findings show that children should be more involved in listening/watching skills which are important not only in their life but also in their social life, and that listening/watching types should be diversified.

Keywords
Listening/watching, listening/watching types, Turkish textbook, Turkish teacher guide book.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri