Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIRSAL MİMARİNİN KÜLTÜREL-İŞLEVSEL YİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN NOTLAR: KADIKUYUSU KÖYÜ ÖRNEĞİ
(THE VIEWS ON CULTURAL- FUNCTIONAL LOSS OF LOCAL ARCHITECTURE: CASE OF KADIKUYUSU VILLAGE )

Yazar : Merve KARAOĞLU CAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 20
Sayfa : 99-116
739    714


Özet
Yerel mimarinin biçimini, yapının inşa edildiği döneme ait teknolojik özellikler, coğrafi konumuna bağlı olarak iklimsel özellikler, ekonomik faaliyetler, kültürel-mekânsal davranışlar gibi sosyo-ekonomik/kültürel verilerin bütünü oluşturur. Bu sebeple yapı sanatının temelini oluşturan konutlar, yerel bilgilerin okunabileceği, fiziksel ihtiyaçlara en açık ve pratik cevabın bulunabileceği birer kültür mirası olarak görülebilir. Yerel olanın değerini ortaya koymaya yönelik yapılan bu çalışmada örnek bölge olarak, yıkılmakta olan özgün konut mimarisi ile Eskişehir’in Çifteler ilçesine bağlı Kadıkuyusu Köyü seçilmiştir. Özellikle son 30 yıl içerisinde göç olgusu sebebiyle büyük bir yitim sürecine girmiş olan köye ait birçok konut yapısı fotoğraflarla belgelenmiş, seçilen iki konut üzerinden ise mekân kurguları incelenmiştir. Bu konutlardan ilki Can Ailesi’ne ait terkedilmiş bir konut iken diğeri Topkaya Ailesi’ne ait halen kullanılmakta olan bir konuttur. Bu yapıların inşa sürecine mülk sahiplerinin doğrudan dahil olduğu saptanmış, bu kişiler ile yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, yapılan literatür araştırmaları ile desteklenerek açıklanmıştır. Sosyo-kültürel yaşamın kanıtları niteliğindeki, tescil edilmeyen ve yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmış yapı örneklerini irdelemek, koruma-onarım kapsamında değerlendirilmeleri için farkındalık yaratmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yapı sanatı, konut, koruma, yerel, kültür.

Abstract
The local architecture forms are constituted by the whole datas of socio-economic/cultural factors such as climatic features depending on its geographical position, life styles, beliefs, economic conditions, main income sources, technological opportunities. Therefore, the underlying houses of constructive art can be consider as cultural heritage elements which give the most obvious and practical answers to physical needs. In this case study, Kadıkuyusu Village of Çifteler district of Eskişehir is selected as a sample region with its typical domestic architecture that is being demolished. Many village house, which are in the process of loss, were documented with photographs and by the two of them space organisation concepts were examined. First one of this houses belongs to Can family is abandoned and second one belongs to Topkaya family is still being in use. It was determined that property owners were directly involved into the construction process that is why the results of interviews with this people were included to explanation of literature reviews. The maintenance of local architecture heritage and to providing their cultural continuity to the next generations are the basic aims of the study.

Keywords
Constructive art, house, maintenance, local, culture.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri