Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ETKİNLİK TURİZMİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR AÇISINDAN “ERDEK ZAMANI FESTİVALİ” KATILIMCILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF THE SATISFACTION LEVELS OF "ERDEK TIME FESTIVAL" PARTICIPANTS IN TERMS OF BENEFITS PROVIDED BY EVENT TOURISM

ETKİNLİK TURİZMİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR AÇISINDAN “ERDEK ZAMANI FESTİVALİ” KATILIMCILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

 
Yazar : Melahat YILDIRIM SAÇILIK  & Samet ÇEVİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 240-257
DOI Number: :
Cite : Melahat YILDIRIM SAÇILIK & Samet ÇEVİK, (2017). ETKİNLİK TURİZMİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR AÇISINDAN “ERDEK ZAMANI FESTİVALİ” KATILIMCILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 240-257. Doi: 10.17121/ressjournal.867.
2053    1109


Özet
Etkinlik turizmine yönelen turistik destinasyonlar başta sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda olmak üzere çok sayıda fayda elde etmektedir. Farklı ve özgün çok sayıda etkinliğin bir arada gerçekleştirildiği festivaller, etkinlik turizminin sağladığı bu faydalar açısından turistik destinasyonların gelişimi ve sürdürülebilirliği için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada araştırma alanı olarak 22-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Erdek’te ilk kez düzenlenen “Erdek Zamanı Festivali” seçilmiştir. Çalışmanın amacı, Erdek Zamanı Festivali’nin sosyal, kültürel, ekonomik ve marka algısı boyutları açısından Erdek’e sağladığı faydaların katılımcıların memnuniyet düzeylerine etkisini belirlemektir. Kolayda örnekleme yöntemiyle araştırma evreninden seçilen örneklemden anket tekniği ile elde edilen veriler, Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar, destinasyon geliştirme aracı olarak etkinlik turizmini kullanmak isteyen yöneticiler ve yerel paydaşlar açısından önemli çıkarımlar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Etkinlik Turizmi, Turistik Destinasyon, Erdek, Erdek Zamanı Festivali

Abstract
Touristic destinations which are oriented towards event tourism gain a lot of benefits, especially in social, economic and cultural areas. Festivals where many different and unique events are performed together are of great importance in terms of development and sustainability of touristic destinations for these benefits provided by event tourism. In this study, "Erdek Time Festival" which was organized for the first time in Erdek between 22-27 August 2017 has been chosen as a research area. The aim of this study is to determine the effects of the benefits provided to Erdek in terms of social, cultural, economic and brand perceptions dimensions of Erdek Time Festival on participants' satisfaction levels. The data obtained by survey technique from the sample selected from the research population by convenience sampling method were analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). Research results provide significant implications for managers and local stakeholders who want to use event tourism as a destination development tool.

Keywords
Event Tourism, Touristic Destination, Erdek, Erdek Time Festival

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri