Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RUMELİ TÜRKÜLERİNDE KADINA ŞİDDETİN İZLERİ

TRACES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN RUMELIAN FOLK SONGS

RUMELİ TÜRKÜLERİNDE KADINA ŞİDDETİN İZLERİ

 
Yazar : Selma SOL    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 258-270
DOI Number: :
Cite : Selma SOL , (2017). RUMELİ TÜRKÜLERİNDE KADINA ŞİDDETİN İZLERİ. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 258-270. Doi: 10.17121/ressjournal.860.
1450    1079


Özet
İnsanoğlunun, kendince çeşitli sebeplerle gerçekleştirdiği yıkıma, yok etmeye ve zarar vermeye yönelik eylemlerine “şiddet” tanımlaması yapılmaktadır. Günümüz toplumlarında, tıbbi bilimler, sosyoloji ve kültürel anlamda antropoloji gibi çeşitli disiplinlerle ele alınan şiddet olgusunun, fiziksel ve psikolojik boyutları da düşünüldüğünde tartışmalara açık toplumsal bir “fenomen sorun” olduğu görülmektedir. Temelde şiddeti ele çalışmalarda, ilgili disiplinin oluşturduğu terminolojiye dayalı olarak sınırlar belirlenmektedir. Bu çalışmada ise şiddet olgusu dar anlamıyla ele alınmış ve kadına yönelik fiziksel şiddetin izlerini taşıyan türkü metinlerini halk bilimi (folklor) ile sosyolojiyi buluşturan bir çözümleme olarak ortaya koyması hedeflenmiştir. Halkbilimsel açıdan türkü metinlerinin dikkat çekici özelliklerinden biri, insana dair duygu dünyasını, sosyal etkileşimleri, geçmişten süzülen değer yargılarını ve kitlesel kabulleri yansıtmasıdır. Bu düşünceden hareketle, bu çalışma kapsamında Rumeli Türk halk türküleri incelenmiş ve konu bakımından kadına şiddeti ele alan türkü metinleri tespit edilmiştir. Hiç şüphesiz ki halkbilimsel ürünlerin (türkü, mani, masal, ninni, efsane vb. gibi) eğlendirme, kültürel aktarım vb. gibi fonksiyonlarının yanı sıra protesto ve başkaldırıyı da içerdikleri bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında, başlangıcı kestirilemeyen oldukça uzun bir süreçte kadınların, maruz kaldıkları şiddeti doğrudan ya da metaforik kullanımlarla dile getirdikleri mecralardan biri de türkü metinleri olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kadın, şiddet, türkü, Rumeli, eril söylem.

Abstract
"Violence" is defined as the acts of destruction, demolition and damage which the human being does for various reasons. When the physical and psychological dimensions of violence, which is approached in various disciplines such as anthropology and sociology in the cultural sense in today's societies, are also taken into consideration, it is seen that violence is a social "phenomenon problem" open to discussions. In studies that mainly deal with violence, limits are determined based on the terminology of the related discipline. In this study, violence has been discussed with its narrow meaning and folk song texts with traces of physical violence against women were aimed to be analyzed in detail in terms of folklore and sociology. One of the striking features of folk songs in terms of folklore is that it reflects the world of emotions, social interactions, values inherited from the past and mass assumptions. With this in mind, in this study, Turkish folk songs of Rumelian were examined and folk song texts which mention violence against women were identified. There is no doubt that folkloric products (folk songs, Turkish poems, fairy tales, lullabies, legends, etc.) are known to include protest and rebellion as well as entertainment, cultural transfer etc. From this point of view, in a rather long period whose beginning is unknown, one of the media in which women voiced the violence they were exposed to directly or through metaphorical uses is the texts of folk songs.

Keywords
Woman, violence, folk song, Rumelia, masculine discourse.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri