Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞAN YABANCILARA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF TURKISH TEACHING STUDENTS ON FOREIGN STUDENTS SPEAKING TURKISH

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞAN YABANCILARA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

 
Yazar : Mesut GÜN  & Ramazan ŞİMŞEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 365-378
DOI Number: :
Cite : Mesut GÜN & Ramazan ŞİMŞEK, (2017). TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞAN YABANCILARA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 365-378. Doi: 10.17121/ressjournal.854.
1392    1454


Özet
Bu araştırmanın amacı Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin Türkçe konuşan yabancılara yönelik metaforik algılarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkçe Öğretmenliği 3 ve 4. sınıf öğrencisi 80 öğrenciden “Yabancıların Türkçe konuşması… gibidir. Çünkü…” cümlesindeki boşlukları doldurması istenmiştir. Türkçe Öğretmenliği 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin verdikleri yanıtlar, içerik analizlerini yapmak üzere, teker teker gözden geçirilip geçerli olmayan metaforlar ayıklanmıştır. Daha sonra “yabancıların Türkçe konuşması” kavramına yönelik geliştirilen metaforlar ve bu metaforların gerekçesi olarak gösterilen açıklamalar bilgisayar ortamına aktarılarak ham veri metinleri elde edilmiştir. Ardından bu metinler birkaç kez okunup değerlendirilmiş ve benzer özellikler taşıyan metaforlar bir araya toplanarak ortak temalar oluşturulmuş ve verilerinanaliz edilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, araştırmaya katılan Türkçe Öğretmenliği 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin % 74,1’inin yabancıların Türkçe konuşmasıyla ilgili olumlu metaforlar geliştirdiği görülürken % 25,9’ unun ise olumsuz metaforlar geliştirdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin geliştirdikleri olumlu metaforlar arasında frekansı en yüksek olanlar çocukların konuşmayı öğrenme süreci, farklı dilde şarkı söylemek, yeni bir devlet kurmak, kültür aktarımı şeklinde sıralanmaktadır. Söz konusu olumlu metaforlar çevre, coğrafya, spor, politik item, müzik, gıda, gelişim, özdeşim, kültür, yaratıcılık kategorileri başlığında toplanabilmektedir. Olumsuz metafor geliştiren öğrenciler ise anlaşılabilirlik, gıda ve yaratıcılık metaforlarını geliştirmiştir. Bu metaforlar ise olumsuz tutum kategorisinde değerlendirilmiştir. Ayrıca metaforik algı ifadeleri kelime bulutu yazılımı ile sonuç bölümünde görselleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, yabancıların Türkçe konuşması, metafor, algı

Abstract
The purpose of this study is to determine the metaphoric perceptions of Turkish Teaching Department students on the foreigners speaking Turkish. For this purpose, 80 students from 3rd and 4th Grades at Turkish Teaching Department were asked to fill in the gaps in the statement “The speaking of Turkish by foreigners is like …, because …”. The answers given by the 3rd and 4th Grade Turkish Teaching department students were reviewed one by one, and the invalid metaphors were sifted, and the data were prepared for Content Analysis. Then, the metaphors developed for the concept “speaking Turkish by foreigners” and the explanations that were given as the justification of these metaphors were transferred into computer medium, and the raw text data were obtained. These texts were then read a few times and were evaluated. The metaphors that had similar properties were collected together to form common themes, and the Content Analysis Technique was used in the analysis of the data. At the end of the study, it was determined that 74.1% of the 3rd and 4th Grade Turkish Teaching Department students had developed positive metaphors about the speaking Turkish by foreigners. It was also determined that 25,9% developed negative metaphors. The metaphors with the highest frequency among the ones developed by students was as follows; the learning of the speaking process of children, singing in a different language, establishing a new state, and culture transfer. The positive metaphors may be collected under the following categories; the environment, geography, sports, political items, music, food, development, identification, culture and creativity. The students who developed negative metaphors developed the understandability, food and creativity metaphors. These metaphors were evaluated under the negative attitude category. In addition, the metaphoric perception statements were visualized with the Cloud Software in the Results section.

Keywords
Teaching Turkish to foreigners, speaking Turkish by foreigners, metaphor, perception

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri