Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SIRRI PAŞA’NIN TEFSİR YÖNTEMİ VE “TABAKÂT VE ÂDÂB-I MÜFESSİRÎN” ADLI RİSALESİNİN METNİ

SIRRI PASHA'S COMMENTARY METHOD AND THE TEXT OF YOUR BOOKLET “TABAKÂT VE ÂDÂB-I MÜFESSİRÎN”

SIRRI PAŞA’NIN TEFSİR YÖNTEMİ VE “TABAKÂT VE ÂDÂB-I MÜFESSİRÎN” ADLI RİSALESİNİN METNİ

 
Yazar : Burhan ÇONKOR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 1116-1133
DOI Number: :
Cite : Burhan ÇONKOR , (2018). SIRRI PAŞA’NIN TEFSİR YÖNTEMİ VE “TABAKÂT VE ÂDÂB-I MÜFESSİRÎN” ADLI RİSALESİNİN METNİ. Route Education and Social Science Journal , 21, p. 1116-1133. Doi: 10.17121/ressjournal.852.
1419    1077


Özet
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşamış, önemli ilim ve devlet adamlarından biri olan Giritli Sırrı Paşa, elli iki yıllık hayatında, valilik ve mutasarrıflık gibi yoğun idârî görevlerinin yanı sıra birçok eser telif etmiştir. Tefsir, İslam dini, mantık, dinler tarihi ve edebiyat gibi farklı alanlarda yazdığı eserleriyle ilim dünyasında temâyüz etmiştir. Bu makalede müellifin hayatına ve çeşitli konulardaki eserlerine kısaca değinildikten sonra Tabakât ve Âdâb-ı Müfessirîn adlı eseri üzerinde durulmuştur. Risâlede, tefsir ilmi hakkında bilgilere, müfessirlerin hayat hikâyelerine, müfessirin bilmesi gereken ilimlere, tefsir edilebilirliği açısından Kur’an’ın kısımlarına ve dinin câiz görmediği tefsir çeşitlerine yer verilmiştir. Meryem suresinin tefsirine dair yazdığı Sırr-ı Meryem adlı eserinin giriş bölümü olan bu eser, daha sonra ayrı bir kitap olarak basılmıştır. Yaptığımız bu çalışmada ilgili baskı esas alınmıştır. Çalışmamızda Sırrı Paşa’nın risâlesi, olduğu gibi latinize edilmiştir. Metin içerisinde, risâlenin Osmanlıca sayfa numaraları da gösterilmiştir. Metinde geçen bazı Arapça ifadelerin tercümelerini dipnotlarda gösterilmiş, müellifin verdiği dipnotlarla karışmaması için bize ait olanlar parantez içerisinde verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sırrı Paşa, müfessir, tefsir, âdâb, Girit.

Abstract
Sirri Pasha of Crete is one of the important scholars and statesmen who lived in the last periods of the Ottoman State. He is also a writer with many works in different subjects such as Sirri Pasha, Tafsir, Islamic religion, logic, religion history and literature. İn this article is to His short life, his works in various subjects, and his work titled Tabakât ve Âdâb-ı Müfessirîn. Again in this article, the text of his work is quoted as being in Latin letters. This section, which is the entrance to the work named Sırr-ı Meryem, was later published as a separate book. Our this work is based on this pressure. In our work, Sırrı Pasha's booklet was latinized as it was. In the text, the Ottoman page numbers of the treatise are also shown. Translated translations of some Arabic expressions in the text are shown in the footnotes and those belonging to us in the footnotes given by the author are given in parentheses.

Keywords
Sirri Pasha, Qur’anic Commentator, Qur’anic Commentary, decency, Crete.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri