Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MARKA KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE TÜKETİCİ ALGILAMALARINA DAYALI GERÇEKLEŞTİRİLEN KONUMLANDIRMA STAREJİ HATALARINA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SOLUTION PROPOSALS FOR DETERMINATION OF BRAND POSITION STRATEGIES AND GOAL MARKET SELECTION AND CONSIDERATION STORAGE TROUBLES BASED ON CONSUMER DETECTION

MARKA KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE TÜKETİCİ ALGILAMALARINA DAYALI GERÇEKLEŞTİRİLEN KONUMLANDIRMA STAREJİ HATALARINA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 
Yazar : Bülent DEMİRAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 449-464
DOI Number: :
Cite : Bülent DEMİRAĞ , (2017). MARKA KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE TÜKETİCİ ALGILAMALARINA DAYALI GERÇEKLEŞTİRİLEN KONUMLANDIRMA STAREJİ HATALARINA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 449-464. Doi: 10.17121/ressjournal.850.
1631    1892


Özet
Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerle faydalarını arttırmaya çalışırken, öte yandan arz edenler de kendi faydalarını satış geliri ve kar elde ederek çoğaltmaya çalışırlar. Küreselleşen dünya ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, özellikle teknolojiye dayalı seri ve kitleler halinde üretilen ürünlerin birbirine benzerliklerini daha da arttırırmış, dolayısıyla tüketicilerde farkındalık yaratacak marka stratejilerinin oluşturulması ve olumlu çağrışım yaratan marka imajı oluşturulması önemli hale gelmiştir. Öte yandan, markanın sunduğu avantajların ve marka vaadinin belirlenmesi açısından markanın konumlandırmasının optimum düzeyde gerçekleştirilmesi, pazarlama planlarında kullanılan stratejilerin konumlandırma stratejileriyle desteklenmesi önem arz etmektedir. Başarılı bir marka konumlandırması, hedef pazarın tespiti ve sunulan ürünün tüketici üzerinde yarattığı algının iyi anlaşılmasıyla mümkün olabilir. Gelişen teknoloji ile artık tüketiciler, ulusal ya da uluslararası piyasaya sunulan ürünler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilmektedirler. Firmaların, tüketicilerin algısal düzeylerinin tespit edilmesi konumlandırma stratejilerinin oluşturulmasının yanında, yeniden konumlandırma kararlarının oluşturulmasında da büyük önem arz etmektedir. Böylelikle, tüketici nezdinde beklenen etkiyi yaratmayan ürünler üzerinde tüketici beklentilerine uygun değişiklikler yaratılarak, ürüne rekabet üstünlüğü kazandıran ek değerler oluşturularak, pazardan çekmenin yaratacağı maliyetler bertaraf edilebilmektedir. Önceleri, tutundurmanın dar etkisine sıkıştırılan konumlandırma kararları günümüzde algısal durumu tespit etmeyi mümkün kılan sistemlerle desteklenir durumda bulunmaktadır. Çalışma kapsamında, markanın konumlandırma kavramı, konumlandırmaya dayalı stratejilerin oluşturulmasında hedef pazar seçimi ve pazar araştırmaları ile desteklenen müşteri algılarının tespitinin konumlandırma kavramına ilişkin etkileri teorik düzeyde incelenecektir. Çalışmanın yöntem açısından nitel bir çalışma olup, konuya ilişkin tanımlayıcı ve açıklayıcı betimsel bir çerçeve sunmaktadır. Çalışmanın özgün yanını ise daha geniş bir konumlandırma stratejisi planı sunan algılama haritalarının, konumlandırmanın bir parçası olarak derinlemesine analizinin gerçekleştirilmiş olmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Marka, marka konumlandırma stratejileri, algılama haritaları.

Abstract
While consumers try to increase their utility with the products they buy, on the other hand, the suppliers try to multiply their own benefits by generating sales income and profits. Rapid change in the globalizing world and information technology has increased the similarities of the products produced in series and masses especially based on technology, so it has become important to establish brand strategies to create awareness in consumers and to create a brand image that creates a positive connotation. On the other hand, it is important that the positioning of the brand be realized at the optimum level in terms of determining the advantages offered by the brand and the brand promise, and the strategies used in marketing plans should be supported by positioning strategies. A successful brand positioning can be achieved through the determination of the target market and the good understanding of the product created on the consumer. With the developing technology, consumers can now have detailed information about the products offered to the national or international market. The determination of the perceptual levels of consumers is of great importance in the creation of positioning strategies as well as in the creation of repositioning decisions. Thus, by creating appropriate changes to the consumer expectations on the products that do not create the expected effect in the consumer, the additional costs that give the product a competitive edge can be created and the costs to be drawn from the market can be eliminated. Positioning decisions that are constrained by the prejudice to the narrow effect of gratification are now supported by systems that are not able to detect perceptual situations. Within the scope of the study, the concept of positioning of the brand, the effects of the positioning concept of detecting the customer perceptions supported by the target market selection and market research in the positioning based strategies will be examined at the theoretical level. It is a qualitative study in terms of the method of work and presents a descriptive and descriptive framework for the topic. The unique aspect of the work is the in-depth analysis of detection maps, which provide a broader positioning strategy plan, as part of positioning.

Keywords
Brand, brand positioning strategies, perception maps.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri