Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YÖNETİM KURULU ÇEŞİTLİLİĞİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR YAZIN TARAMASI
(A LITERATURE REVIEW ON THE RELATIONSHIP BETWEEN BOARD DIVERSITY AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES )

Yazar : Neşe ÇOLAKOĞLU  & Mehmet ERYILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 20
Sayfa : 125-135
1082    757


Özet
Günümüzde tüm toplumlar, az veya çok; cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, gelir seviyesi, etnik köken, değerler vb. göre farklılık gösteren insanlardan teşekkül etmektedir. Günden güne artan çeşitliliğin örgütler üzerine etkileri de mühim örgütsel araştırma alanlarından bir tanesi haline gelmiştir. Örgütlerin faaliyet ve kararlarından birinci derecede sorumlu olan “Yönetim Kurulları (YK)” da muhtelif noktalardaki çeşitlilikleriyle bu araştırmalara konu olmaktadır. Öte yandan günümüzde birçok paydaş grubun örgütsel faaliyetlerle ilgili olarak finansal performanstan ziyade, finansal olmayan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)” performansı ile ilgilenmesi, örgütlerin YK çeşitlilikleri ile KSS faaliyetleri arasındaki ilişkilerin araştırılmasını bir nevi mecburi kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, örgütlerin YK çeşitliliği ile KSS faaliyetleri arasındaki ilişkiye dair yazının incelenmesidir. İnceleme sonrasında önceki bazı çalışmalara yönelik kuramsal ve yöntemsel eleştiriler sunulacak ve gelecek çalışmalar için bazı önerilerde bulunulacaktır. Çalışma sahasının son derece güncel olması ve ulusal yazında sınırlı sayıda çalışma bulunması, bu çalışmayı daha da mühim hale getirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Çeşitliliği, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yazın Taraması.

Abstract
In the current age, all communities are composed of individuals, more or less, with different genders, ages, levels of education and income, ethnicities, ages, values etc. Thus, the impact of progressively increasing diversity on the organisations has become a significant area of organisational reasearch. The boards, presenting different levels of diversity while bearing the ultimate responsibility for the actions and decisions taken by the organizations are attracting attention in these kind of research. On the other hand, many stakeholder groups are more interested in non-financial “Corporate Social Responsibility (CSR)” performance rather than financial performance of organizations’ activities, and this ultimately requires further studies to be carried out on the relationship between the organizational diversities of board and CSR activities. The objective of this study is to review the article on the relationship between board diversity and CSR activities of organisations. Following the review, conceptual and methodological criticism of previous studies would be presented and some promising avenues for future research would be suggested. The research area is very topical and there exists very limited study in the national literature, thus indicating the importance to this study.

Keywords
Board, Board Diversity, Corporate Social Responsibility, Literature Review.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri