Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE IMPACT OF PATERNALISM AND DELEGATION ON COLLECTIVE ORGANIZATIONAL ENGAGEMENT AND PERFORMANCE

PATERNALİZM VE DELEGASYONUN KOLLEKTİF ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE IMPACT OF PATERNALISM AND DELEGATION ON COLLECTIVE ORGANIZATIONAL ENGAGEMENT AND PERFORMANCE

 
Yazar : Serkan ÖZDEMİR  & Fulya TEMEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 475-483
DOI Number: :
Cite : Serkan ÖZDEMİR & Fulya TEMEL, (2017). THE IMPACT OF PATERNALISM AND DELEGATION ON COLLECTIVE ORGANIZATIONAL ENGAGEMENT AND PERFORMANCE. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 475-483. Doi: 10.17121/ressjournal.844.
1451    1485


Özet
Bu araştırmanın amacı paternalizm, delegasyon, kollektif örgütsel adanmışlık ve performans arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada kullanılan performans kavramı bireysel ve örgütsel performanstan oluşmaktadır. Nicel analiz yöntemleri kullanılarak Trakya bölgesinde gerçekleştirilen araştırma, farklı sektörlerde 175 çalışan üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda paternalizm , delegasyon, kollektif örgütsel adanmışlık, bireysel ve örgütsel performans arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu görülmektedir. Analizler sonucu elde edilen bulgular delegasyon ve kollektif örgütsel adanmışlığın bireysel performans üzerinde doğrudan pozitif bir etkisinin olduğunu, paternalizmin ise bireysel performansı kollektif örgütsel adanmışlıklık aracılığı ile dolaylı olarak etkilediğini göstermektedir. Araştırmanın bulguları bu sonuçların yanı sıra delegasyon ve bireysel performansın örgütsel performans üzerinde doğrudan pozitif etkiye sahip olduğunu, fakat kollektif örgütsel adanmışlık ve paternalizmin örgütsel performans üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Paternalizm, delegasyon, kollektif örgütsel adanmışlık, bireysel performans, örgütsel performans

Abstract
The purpose of the study is to examine the relationship between paternalism, delegation collective organizational engagement and performance. The performance concept in this study consists of individual and organizational performance. Using quantitative analysis methods a study is conducted on the North Marmara Region of Turkey with a sample of 175 employees in different sectors. The result of the study show that there is a positive correlation between paternalism, delegation, collective organizational engagement, individual and organizational performance. Findings also show that paternalism and delegation has a positive direct effect on collective organizational engagement. Even though delegation and collective organizational engagement has a direct positive effect on individual performance paternalism only impacts performance indirectly trough collective engagement. On the other hand results show that delegation and individual performance has a direct positive effect on organizational performance but collective organizational engagement and paternalism don’t have a direct impact on organizational performance.

Keywords
Paternalism, delegation, collective organizational engagement, individual performance, organizationa

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri