Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki; Türkiye Örneği

The Relationship Between Trade Opennes and Economic Growth; The Case Of Turkey

Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki; Türkiye Örneği

 
Yazar : Yıldız SAĞLAM ÇELİKÖZ  - Emre BARUTÇU & Mahmut Şaban AFSAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 104-117
DOI Number: :
Cite : Yıldız SAĞLAM ÇELİKÖZ - Emre BARUTÇU & Mahmut Şaban AFSAL , (2017). Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki; Türkiye Örneği. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 104-117. Doi: 10.17121/ressjournal.841.
1726    1346


Özet
Ticari dışa açıklık kavramının ekonomik büyüme bağlamında değerlendirilmesi uzun yıllardır iktisat literatüründe ilgi odağı olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’de ekonomik büyüme (LGDP) ve ticari dışa açıklık (OPENNESS) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için ampirik bir yaklaşım sunulmaktadır. Çalışmada, Türkiye’de 1980-2016 dönemi için yıllık frekansta verilerle Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) eşbütünleşme analizi kullanılarak ekonomik büyüme ve ticari dışa açıklık arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar; ekonomik büyüme ve ticari dışa açıklık arasında bir eşbütünleşme vektörü olduğunu, yani her iki değişken arasında bir uzun dönem ilişki olduğunu göstermiştir. Kısa dönem ilişkilerin incelenmesi için ise Hata Düzeltme Modeli (HDM) oluşturulmuştur. Hata düzeltme modeline dayanarak ticari dışa açıklıktan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ticari dışa açıklık, ekonomik büyüme, eşbütünleşme

Abstract
For many years, the evaluation of the concept of trade openness in the context of economic growth has been the focus of attention in economics literature. In this study, an empirical approach is presented to evaluate the relationship between economic growth (LGDP) and trade openness (OPENNESS) in Turkey. In the study, the causality relationship between economic growth and outward trade openness was examined using Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) cointegration analysis with annual frequency data for the period 1980-2016 in Turkey. According to results of study, economic growth and trade openness is a cointegration vector, that is, there is a long term relationship between both variables. An Error Correction Model (ECM) was created for the analysis of short-term relationships. Based on the error correction model, a one-way causality relationship from outward trade openness to economic growth is obtained.

Keywords
Trade opennes, economic growth, cointegration

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri