Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAÖĞRETİMDE DEMOKRASİ EĞİTİMİ: 9. SINIF TARİH DERS KİTABININ DEMOKRASİ VE DEĞERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

DEMOCRACY EDUCATION IN SECONDARY EDUCATION: A STUDY ON 9TH GRADE HISTORY TEXTBOOK IN TERMS OF DEMOCRACY AND ITS VALUES

ORTAÖĞRETİMDE DEMOKRASİ EĞİTİMİ: 9. SINIF TARİH DERS KİTABININ DEMOKRASİ VE DEĞERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

 
Yazar : Aydın GÜVEN  & Osman OKUMUŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 81-95
DOI Number: :
Cite : Aydın GÜVEN & Osman OKUMUŞ, (2017). ORTAÖĞRETİMDE DEMOKRASİ EĞİTİMİ: 9. SINIF TARİH DERS KİTABININ DEMOKRASİ VE DEĞERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 81-95. Doi: 10.17121/ressjournal.834.
1614    1402


Özet
21. yüzyılda ideal bir yaşam biçimi olarak karşımıza çıkan demokrasi, eğitime önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Günümüzde demokrasinin bireyler tarafından içselleştirilmesi ve bir yaşam felsefesi haline getirmesinin yolu, toplumların sağlayacağı demokrasi eğitimi ile mümkündür. Bireylerde demokrasi eğitiminin yapılacağı ve demokrasi bilincinin kazandırılacağı kurumların başında okullar gelmektedir. Eğitim kurumlarında -özellikle de ortaöğretimde-, demokrasi ve insan hakları temalarının işlenebileceği en önemli derslerden biri olarak da tarih dersleri karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin demokrasi ve insan haklarını, tarihi seyri içerisinde uygulamalarla kavrayarak öğrenmesi beklenen bir durumdur. Tarih dersi ile öğrencilerin, demokratik değerleri, nitelikleri ve demokratik yönetim yollarını kavraması ve aynı zaman da demokrasi bilincini içselleştirmesi ve hayatının ileriki dönemlerinde yaşamına uygulaması beklenmektedir. Bu bakımdan araştırmanın temel amacı, ortaöğretim 9. Sınıf için hazırlanmış olan müfredatta ve ders kitabında demokrasi ve değerlerine ilişkin doğrudan ve dolaylı vurguları tespit edip niteliği üzerinde tartışmak ve alanyazına katkı sağlamaktır. 21. yüzyılın popüler bir değeri olan demokrasinin, tarih dersi müfredatına ve ders kitabına nasıl yansıdığı, ülkenin demokrasiye bakışı ve insanların demokrasi adına aldığı eğitimin değerlendirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Tarih ders kitaplarında demokrasi ve değerlerinin yansımasını anlatan bu çalışmada, söylem ve pratikteki farklılıkları tespit etme amaçlı nitel bir araştırma yaklaşımı benimsenmiş olup, veriler ortaöğretim 9. Sınıf tarih müfredatı ve ders kitabından doküman incelemesi yoluyla elde edilerek betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Sonuç olarak, hem Türk Milli Eğitiminin hem de tarih derslerinin genel amaçlarında, demokrasi ve değerlerine ilişkin önemli vurguların yapılmasına; müfredatın ve müfredata bağlı olarak hazırlanan ders kitabındaki bazı konuların demokrasi ve değerlerini vurgulama açısından müsait olmasına rağmen, ortaöğretim tarih 9. sınıf müfredatının ve ders kitabının demokrasi ve değerlerine ilişkin vurgu açısından yeterli olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Demokratik Eğitim, Demokrasi, Tarih Eğitimi, 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı.

Abstract
Appearing as an ideal lifestyle in the 21st century, democracy has brought an important responsibility to education. Today, internalization of democracy by the individuals and making it a philosophy of life is only possible through the democracy education provided by the societies. Schools are among the top of the institutions in which democracy education will take place and democracy awareness will be provided. In educational institutions, particularly in secondary education, history lessons appear as one of the most important lessons where democracy and human rights can be taught. It is an expected situation that the students learn democracy and human rights by practicing them through the historical course. Through the history lesson, it is expected that the students will understand the democratic values, qualities and democratic ways of administration, as well as to internalize the democracy awareness and apply it in their life. The main objective of the study in this regard is to determine the direct and indirect emphasis on democracy and its values in the curriculum and the textbook prepared for the secondary education 9th grade, to discuss about the quality and provide a contribution to the literature. How democracy, the desired value of the 21st century, is reflected in the history lesson curriculum and textbook is of vital importance on evaluating the country's perspective on democracy and the education people receive on democracy. In this study describing the reflection of democracy and its values in history textbooks, a qualitative research approach has been adopted in order to determine the discrepancies and differences in practice, and the data has been analyzed with descriptive analysis method obtaining them through document reviewing from 9th grade history curriculum and textbook. In conclusion, it is seen that secondary education 9th grade curriculum and textbook is not sufficient in terms of emphasizing the democracy and its values although there are important emphasizes related to democracy and its values in general objectives of both the Turkish National Education and history lessons and although the curriculum and some topics in the textbook prepared according to the curriculum are available for emphasizing democracy and its values.

Keywords
Democratic Education, Democracy, History Education, 9th Grade History Textbook.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri