Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSELİ ERGENLERİN YARATICI DRAMA YÖNTEMİYLE KİMLİK ALGISININ ANALİZİ: ANKARA ERYAMAN LİSESİ ÖZELİNDE

PERCEPTION OF HIGH SCHOOL ADOLESCENTS IDENTITY: ANKARA ERYAMAN HIGH SCHOOL TRAINING

LİSELİ ERGENLERİN YARATICI DRAMA YÖNTEMİYLE KİMLİK ALGISININ ANALİZİ: ANKARA ERYAMAN LİSESİ ÖZELİNDE

 
Yazar : Assiye AKA    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 12-31
DOI Number: :
Cite : Assiye AKA , (2017). LİSELİ ERGENLERİN YARATICI DRAMA YÖNTEMİYLE KİMLİK ALGISININ ANALİZİ: ANKARA ERYAMAN LİSESİ ÖZELİNDE. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 12-31. Doi: 10.17121/ressjournal.833.
1836    1329


Özet
Bu çalışmanın konusu liseli ergenlerin kimlik algılarını analiz etmek ve öteki kimlikler hakkında duyarlılık kazandırabilmektir. Çalışmanın birbiriyle ilintili iki amacı vardır. Birincisi liseli ergenlerin kimlik algısını analiz etmek ve onlar da kendi kimlikleri ile farklı kimlikler konusunda farkındalık yaratabilmektir. İkinci amacı ise farklılıklarla birlikte yaşama ihtimalleri üzerinden çözüm önerileri geliştirebilmektir. Çalışmanın yönteminde yaratıcı drama kullanılmıştır. Veri toplama teknikleri olarak yansıtıcı günlükler, öğrenci ürünleri, öz değerlendirme formu, katılımlı ve katılımsız gözlem teknikleri bir arada kullanılmıştır. Çalışma Ankara İli Etimesgut İlçesi’nde MEB’e bağlı Eryaman Lisesi’nde yapılmıştır. Çalışma grubu olarak da onbirinci sınıfta öğrenim gören 16-18 yaş diliminde bulunun toplam yirmi liseli ergen tercih edilmiştir. Çalışmanın en temel bulguları şu şekildedir: Liseli ergenler kimliği çoğunlukla bireysel özelliklere göre tanımlamaktadırlar. Onlara göre kimliğin oluşumu çoğunlukla bireysel düzlemde (Kavgacı, durgun, fiziksel görünüş, fiziksel engelli olma hali, giyim tarzı vb.) gerçekleşmektedir. Fiziksel engelli olma, negatif fiziksel özelliğe sahip olma ve ırk farklılığı (siyahlık) ötekileştirmede/dışlamada etkili faktörler olarak saptanmıştır. Ayrıca kamusal alanda çalışma yaşamında ötekileştirmede/dışlamada cinsiyet ayrımcılığı belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmış iken fiziksel engelli olma ötekileştirmede daha az belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmıştır. Bu çalışma onlara grup bilinci kazandırma/birbirine saygılı olma/uyum sağlama konusunda oldukça olumlu katkılar yaptığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Liseli ergen, kimlik, farklılık, dışlama, yaratıcı drama.

Abstract
The subject of this study was to analyze the perceptions of those high school adolescent identity and to create awareness about other identities. The study had two objectives are interrelated. The first is to analyze the perception of high school adolescents' identity and they are to be able to raise awareness about different identities with their own identities. The second objective is to develop solutions to live with differences over prospects. The study method was used in creative drama. Data collection techniques as reflective journals, student products, self-assessment form, participation and participant observation techniques were used together. The study was conducted in Ankara Eryaman High School attached to the Ministry of Education in Sincan district. A total of 20 high school is located in the zone 16-18 years studying in the eleventh grade adolescents in the study group were preferred. The main findings of the study are as follows: Adolescents ID describe mostly based on individual specifications. According to them the formation of identity mostly takes individual plane. Have physical disabilities, to have negative physical property and racial marginalization umeda / exclusion has been determined as effective factors. Have physical disabilities, to have negative physical property alienation and racial factors it has been determined as effective. Also working life in the public sphere Umeda marginalization / exclusion, while the gender discrimination emerged as the decisive factor as less decisive factor in marginalization that has emerged with physical disabilities. This working group them gain awareness, to respect each other, be observed that quite a positive contribution to adapt.

Keywords
High school, adolescent, identity, difference, exclusion, drama.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri