Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SURİYELİ MÜLTECİLERE YAKLAŞIMI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ

ATTITUDE OF NON-GOVERMENTAL ORGANISATIONS TOWARDS SYRIAN REFUGEES: AN EXAMPLE OF ADIYAMAN PROVINCE

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SURİYELİ MÜLTECİLERE YAKLAŞIMI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ

 
Yazar : Murat SEZİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 1-11
DOI Number: :
Cite : Murat SEZİK , (2017). SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SURİYELİ MÜLTECİLERE YAKLAŞIMI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ . Route Education and Social Science Journal , 19, p. 1-11. Doi: 10.17121/ressjournal.826.
1992    1539


Özet
2011 yılının Mart ayında, Suriye’de başlayan iç savaş neticesinde ortaya çıkan kitlesel göç hareketinden en çok etkilenen ülke Türkiye olmuştur. 911 km’lik sınır komşusu olan Suriye’den gelen sığınmacılara açık kapı politikası uygulayan Türkiye, ilk olarak Nisan 2011 tarihinde sığınmacıları sınırlarından içeriye kabul etmiştir. 2017 verilerine göre, geçici barınma merkezlerinde ve bu merkezler dışında 2,7 milyonu aşkın Suriyeli yaşamaktadır. Suriyeli sığınmacıların barınma, eğitim, sağlık ve benzeri sorunlarının çözümü için gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler yoğun bir mesai harcamaktadır. Fakat çoğu kez bu çalışmaların yanında destek unsuru gibi görülebilecek sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları da önem taşımaktadır. Özellikle, Suriyeli sığınmacıların toplumsal kabul düzeylerinin korunması alanında, hizmetlere ulaşım için danışmanlık hizmetleri verilmesinde, eğitim sorunlarının çözümünde STK’lar önemli roller üstlenmektedir. Ülkenin birçok yerinde faaliyet gösteren çeşitli STK’lar, asıl uğraşı alanlarının dışında olsa dahi bunu toplumsal sorumluluk olarak görüp çeşitli faaliyetler ile Suriyeli sığınmacıların içinde bulunduğu zorlukların aşılmasında destek programları yürütmektedirler. Adıyaman, Türkiye’de faaliyet gösteren 26 geçici barınma merkezinden birisi olması nedeniyle sığınmacıların yoğun olduğu bir il. Bu araştırmada, Adıyaman ilinde bulunan çeşitli STK’ların farklı düzeylerde aktif roller üstlenerek sığınmacıların ve yerel halkın barış içerisinde yaşamalarını sağlamak adına yürüttükleri programlar, eğitim, barınma ve sağlık ile ilgili olarak ürettikleri çözüm yolları, sığınmacılara meslek kazandırmak adına yaptıkları çalışmaların başarı düzeyleri değerlendirilmiştir. Araştırmada, Suriyeli mültecilere çeşitli projelerle destek olmaya çalışan derneklerin bu projelerinin içeriği ve yapılan çalışmaların çıktılarına göre STK’ların bu konu üzerindeki faaliyetlerini yoğunlaştırmaları, özellikle meslek kazandırma programlarının içeriklerinin zenginleştirilmesi, hukuki destek, vaka yönetimi ve yönlendirme hizmetlerinin artırılması, psikososyal danışmanlık hizmetlerinin verilmesi gerekliliği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Göç, Sivil Toplum Kuruluşları, Adıyaman, Suriyeli Sığınmacılar

Abstract
In March 2011, Turkey was the most affected country by the mass migration that emerged as a result of the civil war that started in Syria. Turkey, which implements the open door policy for asylum seekers from Syria, which is a border neighbor of 911 km, first accepted asylum seekers in April 2011. According to data from 2017, more than 2.7 million Syrians live in temporary shelter centers and outside these centers. Local governments, both central and local, are working hard to solve the problems of accommodation, education, health and so on of Syrian asylum seekers. However, it is also important that the work of non-governmental organizations, which can often be seen as supportive factors in addition to these studies. In particular, in the area of protection of the social acceptance levels of Syrian asylum seekers, NGOs play an important role in solving educational problems, as well as providing counseling services for reaching these services. Various NGOs operating in many parts of the country, even if they are outside of their main occupation, see it as a social responsibility and carry out various activities and support programs in overcoming the difficulties that Syrian asylum seekers have. Adıyaman is a province where asylum seekers are concentrated because it is one of 26 temporary shelters operating in Turkey. In this research, various NGOs in Adıyaman province evaluated the success levels of the programs they have undertaken in order to ensure the peaceful life of asylum seekers and local people by taking active roles at different levels, the solutions they have produced in terms of education, accommodation and health and the works they have done in order to gain profession in asylum. According to the results of the projects and the outputs of these projects of the associations trying to support the various projects to the Syrian refugees, it is found that it is necessary to intensify the activities of the NGOs on this issue, especially the enrichment of the contents of the occupational programs, the increase of legal support, case management and guidance services and the necessity of giving psychosocial counseling services.

Keywords
Migration, Non-Governmental Organizations, Adıyaman, Syrian refugees.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri