Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÜTÇELEME, TASARRUF ETME VE KOMPULSİF SATIN ALMANIN BİREYLERİN FİNANSAL İYİ OLMA HALİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

THE EFFECTS OF BUDGETING, SAVING AND COMPULSIVE BUYING ON FINANCIAL WELL-BEING OF INDIVIDUALS

BÜTÇELEME, TASARRUF ETME VE KOMPULSİF SATIN ALMANIN BİREYLERİN FİNANSAL İYİ OLMA HALİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 
Yazar : Gökhan ÖZER  - Ayşegül YILDIRIM KUTBAY & Volkan ÖZBEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 175-185
DOI Number: :
Cite : Gökhan ÖZER - Ayşegül YILDIRIM KUTBAY & Volkan ÖZBEK, (2017). BÜTÇELEME, TASARRUF ETME VE KOMPULSİF SATIN ALMANIN BİREYLERİN FİNANSAL İYİ OLMA HALİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 175-185. Doi: 10.17121/ressjournal.825.
1209    1272


Özet
Bu çalışmada bireylerin kişisel özelliklerinden olan bütçeleme ve tasarruf etme boyutları ile bireylerin psikolojik özelliklerinden biri olan kompulsif satın almanın finansal iyi olma halinin mevcut finansal durum boyutu üzerindeki olası etkileri araştırılmıştır. Araştırmada online düzenlenen bir anket formu bir sosyal medya sitesi üzerinden dağıtılmış ve 324 gönüllü tarafından doldurulmuştur. Araştırma verileri korelasyon ve çoklu regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; bütçeleme ve tasarruf yapan bireylerin mevut finansal durumlarının olumlu yönde etkilendiği ortaya konmuştur Öte yandan kompulsif satın alma yapan bireyler, aşırı tüketim eğiliminde olduklarından dolayı mevcut finansal durumları kötü yönde seyretmektedir.

Anahtar Kelimeler
Bütçeleme, Tasarruf Etme, Kompulsif Satın Alma, Finansal İyi Olma Hali,

Abstract
In this study, the possible effects of budgeting and saving as personal characteristics and compulsive buying as psychological characteristic on current financial situation dimension of financial well-being were investigated. In the study, an online prepared survey form was distributed via a social media website and voluntarily filled out by 324 participants. The research data was evaluated through correlation and multiple regression analyses. Research results revealed that budgeting and saving positively affect individuals’ current financial situation. On the other hand, individuals with compulsive buying are in overconsumption tendency, their current financial situation navigates in bad direction.

Keywords
Budgeting, Saving , Compulsive Buying, Financial Well- Being.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri