Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Y ve Z KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ İŞ TUTUM FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ: TRC1 (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ÖRNEĞİ

INVESTIGATION OF JOB ATTITUDES DIFFERENCES OF Y AND Z GENERATION EMPLOYEES: THE EXAMPLE OF TRC1 (GAZIANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) ORGANIZED INDUSTRIAL REGIONS

Y ve Z KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ İŞ TUTUM FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ: TRC1 (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ÖRNEĞİ

 
Yazar : GÜLŞEN KIRPIK  & Bünyamin AKDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 186-205
DOI Number: :
Cite : GÜLŞEN KIRPIK & Bünyamin AKDEMİR, (2017). Y ve Z KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ İŞ TUTUM FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ: TRC1 (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 186-205. Doi: 10.17121/ressjournal.822.
1853    999


Özet
Özet Özellikle son yıllarda küresel demografilerde yaşanan değişiklikler hem kuşaksal farklılıklara hem de çalışanların iş tutumlarında değişikliklere yol açmıştır. İşgörenin işine yönelik tutumları organizasyonların başarısının anahtarlarından biridir. Başarılı olmak ve amaçlara ulaşabilmek için kilit faktör, iş tutumlarının kuşaklar arasındaki farklılıklar gözetilerek anlaşılması, yönetilmesi ve yönlendirilmesidir. Bu araştırmanın amacı Gaziantep, Adıyaman ve Kilis (TRC1 Bölgesi) Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerdeki Y ve Z kuşağı işgörenlerin iş tutum farklılıklarını belirlemektir. Bu kapsamda, TRC1 Bölgesi’nde çalışan 720 işgören üzerinde uygulanan anket yoluyla veriler toplanmıştır. Buna göre, araştırmaya katılan çalışanların %72,6 Y kuşağı, %27,4’ü ise Z kuşağı işgörenlerden oluşmuştur. 2017 yılı itibariyle iş dünyasında yer alan Y kuşağının en küçüğü 22 yaşında, en büyüğü ise 36 yaşındadır. Ancak, en büyüğü 21 yaşında olan Z kuşağının son birkaç yıl içerisinde iş dünyasında yer aldığı söylenebilir. Araştırmaya katılan Y ve Z kuşağı çalışanın iş tutum farklılıklarının analiz sonuçları değerlendirildiğinde; Y ve Z kuşağı çalışanın işe yönelik kanaatkar tutumları, rekabetçi tutumları, yenilikçi tutumları, süreç odaklı ve iş odaklı yaklaşımları ile işin başarılmasında işin tarif edilmesinin yeterli olduğuna ilişkin iş tutumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak, “sonuç odaklı olma”, “otoriteye ve kurallara saygı duyma”, “işyerine sadık bir şekilde uzun süre çalışarak kariyerini ilerletmeye çalışma”, “farklı iş arayışları içerisinde olma” ve “kısa dönemlerde çok sayıda iş değişikliği yapabilme” iş tutumları açısından Y ve Z kuşağı arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Y kuşağı, Z kuşağı, iş tutumu.

Abstract
Abstract Especially in recent years, changes in global demographics have led to both generational differences and changes in the job attitudes of employees. Employee's attitude toward job is one of the keys to the success of organizations. The key factor to achieve success and achieve goals is to understand, manage and direct business attitudes based on differences among generations. The aim of this research is to determine the differences in job attitudes of Y and Z generation employees in enterprises operating in Organized Industrial Regions in Gaziantep, Adıyaman and Kilis (TRC1 Region). In this context, data were collected through a survey on 720 employees in the TRC1 region. According to this, 72.6% of employees participating in the research are composed of Y generation and 27.4% of them are composed of Z generation. The youngest of Y generation is 22 years old in the business world, the eldest is 36 years old. However, it can be said that Z, the eldest 21 years old, took part in business world in the last few years. When the results of the analysis of job attitude differences of the employees of Y and Z generations participating in the survey are evaluated; There was no statistically significant difference between job attitudes toward the job of Y and Z employees, abstemious attitudes, competitive attitudes, innovative attitudes, process-oriented and job-oriented approaches and job attitudes that job description was sufficient in achieving job. However, a statistically significant difference was found between the Y and Z generations in terms of attitudes of "being result oriented", "respecting authority and rule", "working for a long time working faithfully at the workplace to advance career", "in search of different job" and "attainment of a large number of job changes in the short term".

Keywords
Key words: Y generation, Z generation, job attitude.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri