Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINI KULLANMA DÜZEYİ İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRACTICE OF SOCIAL NETWORKS AND LEARNING STYLES

SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINI KULLANMA DÜZEYİ İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

 
Yazar : Can MEŞE  - Halil İbrahim HASESKİ & Esra BARUT  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 33-49
DOI Number: :
Cite : Can MEŞE - Halil İbrahim HASESKİ & Esra BARUT, (2014). SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINI KULLANMA DÜZEYİ İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 3, p. 33-49. Doi: 10.17121/ressjournal.82.
10059    2875


Özet
Günümüzde her yaştan insan tarafından kullanılan ve Web 2.0 teknolojilerinin en yaygın olanı sosyal paylaşım ağlarıdır. Sosyal paylaşım ağları; bireylerin kendilerini etkili biçimde ifade edebildikleri aynı zaman da paylaşımda bulunabilecekleri ortamlar sunması açısından bilgi ve iletişim teknolojilerinde önemli bir konuma sahiptir. Sosyal paylaşım ağlarının sahip olduğu söz konusu iletişim ve etkileşim özellikleri, bu ortamlara öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılabilme potansiyeli kazandırmaktadır. Ayrıca bu teknoloji, hem bireysel hem de grupla öğretim konusunda sanal ortam üzerinde önemli olanaklar sunmaktadır. Öğretimin bireyselleştirilmesi ve daha etkili kullanılması sürecinde, öğrenenlerin öğrenme stilleri gibi bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması; etkili, verimli ve güdüleyici öğrenmenin gerçekleştirilmesini destekleyen faktörlerden biridir. Bu çalışmada; öğrenme sürecinin bireyler açısından farklılıklar gösteren öğrenme stilleri ile bireylere bireyselleştirilmiş bilgi paylaşım olanakları sunan sosyal paylaşım ağlarını kullanma biçimleri arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda; bu araştırmada, 2012-2013 öğretim yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 318 lisans öğrencisinden oluşan çalışma grubundan, Felder ve Solomon tarafından geliştirilen öğrenme stilleri indeksi ve sosyal paylaşım ağları sormacası aracılığıyla veri toplanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre öğrenme stilleri indeksindeki “yaparak” alanına ilişkin ortalama puanlar ile sosyal paylaşım ağları sormaca maddeleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=.329, p<.001). Ayrıca sormacadaki görsel alana ilişkin maddelerin ortalama puanları ile indeksteki “görsel” alana ilişkin ortalama puanlar arasındaki ilişki incelendiğinde düşük düzeyde pozitif yönlü (r= .172, p<.001) bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Diğer alanlarda ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu çalışma, bireylerin öğrenme stilleri ile sosyal paylaşım ağlarını kullanma biçimleri arasında bir ilişkinin olduğu konusunda fikir vermektedir. Bu ilişkinin daha net belirlenmesi için farklı öğrenme stilleri ölçekleri ve örneklemler dikkate alınarak yeni araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Paylaşım Ağları, Öğrenme Stili, İlişki.

Abstract
Social networking, which is being used by people of all ages today, is the most widespread Web 2.0 technology. It is important in information and communication technologies for providing individuals with environments to express themselves efficiently and share ideas. Communication and interaction features of social networking offer opportunities in a virtual environment for teaching and learning process in both individual and group studies. In the process of individualizing instruction and making instruction more effective, consideration of individual differences like learning styles is an important factor supporting effective, productive and attractive learning. This study aims to point out the relationship between learning styles that suggest that learning process varies from individual to individual and individuals’ practice of social networks that provide individualized information sharing opportunities. For this purpose, data was collected via a social networking questionnaire and learning styles index developed by Felder and Solomon, from 318 undergraduates studying at Manisa Celal Bayar University in 2012-2013 academic year. According to the results, there is a medium level, positive and meaningful relationship between the average scores in “active” score of the learning styles index and the items in the social networking questionnaire (r= .329, p<.001). Furthermore, there is a low level positive relationship between the average scores in “visual” score of the index and average scores of questionnaire items related to visual domain (r= .172, p< .001). There were no meaningful relationships for the other domains. This study suggests a relationship between learning styles and social networking. Further studies are recommended with various learning style scales and different participants in order to clarify this relationship.

Keywords
Social Networks, Learning Styles, Correlation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri