Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BASINDA ARNAVUTLUK İSYANI (1910)

ALBANIAN REBELLION IN PRESS(1910)

BASINDA ARNAVUTLUK İSYANI (1910)

 
Yazar : Seyit TAŞER    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 230-239
DOI Number: :
Cite : Seyit TAŞER , (2017). BASINDA ARNAVUTLUK İSYANI (1910). Route Education and Social Science Journal , 19, p. 230-239. Doi: 10.17121/ressjournal.819.
1369    1123


Özet
Osmanlı Devleti coğrafyasında asırlar boyunca sağladığı birlik ve bütünlüğü -bilhassa Fransız İhtilali, sanayi inkılabı ve sömürgecilik gibi gelişmelerin etkisiyle- devam ettirmekte güçlük çekmeye başladı. Balkanlarda yaşanan çözülmeler özellikle Balkan Harbi’nin gerçekleştiği dönemde arttı. Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Karadağ gibi Osmanlı vilayetlerinde yaşanan isyanlar 19. yy. başlarından beri Devleti meşgul etti. Bu isyanlara 20. yy. başlarında yenileri eklendi. Bunlardan biri olan Arnavutluk’taki isyan II. Meşrutiyet Dönemine tesadüf etti. Arnavutluk İsyanı konusu ve isyanlarla ilgili detaylar, Bulgaristan sınırı gibi meseleler basında da sıkça dile getirilmekteydi. Özellikle “Arnavutluk Ahvali” başlıklı yazılar 1910 tarihli gazetelerde yer aldı. Çalışmamızda Arnavutluk isyanının basında nasıl yorumlandığına bakılacak, isyanın sebep ve sonuçları üzerine yazılmış yazılar mütalaa edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Arnavutluk İsyanı, Osmanlı Basını, Balkanlar.

Abstract
Because of uncertainty in the administration of the Ottoman State made a negative impact to all country, during Second Constitution Era. Thus, Bulgaria, Albania, Greece, Serbia and other governments in Balkans were problem for Ottoman State. Muslim population has encountered many difficulties in here. States wishing to benefit from the space wanted to gain from this situation. This complex case was caused to emerge of some events. One of them Albanian Rebellion was occured in 1910 and continued to Balkan War. This rebellion took place in newspapers. We have examined news which is about rebellion. We want to give different sizes of rebellion. It is stated that’s why the riot started. One of opinion, people didin’t accept the taxs which was made by second constitution administration. The rebellion targeted a independence. Another reason for the rebellion is the Committee of Union and Progress and ıt’s policies. Process of rebellion, subject of how to prevent rebellion and subject of military intervention were important news in press. From time to time the riots subsided. But then restart. Sometime discussed with the rebels and decisions are taken. For example rebels were said “We don’t recognize sultan, outside Halife Sultan Mehmed Reshad”. İn this study examined Tanin, Saday-ı Millet, Yeni Gazete and Sabah newspapers.

Keywords
Albanian Rebellion, Ottoman Press, Balkans

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri