Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YÖNETİCİ RUHSAL LİDERLİK ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPMENT OF MANAGERIAL SPIRITUAL LEADERSHIP PERCEPTION SCALE

YÖNETİCİ RUHSAL LİDERLİK ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

 
Yazar : Tuncay AKINCI  & Halil EKŞİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 294-312
DOI Number: :
Cite : Tuncay AKINCI & Halil EKŞİ, (2017). YÖNETİCİ RUHSAL LİDERLİK ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 294-312. Doi: 10.17121/ressjournal.818.
1281    1104


Özet
Bu araştırmada, öğretmenlere göre okul yöneticilerinin ruhsal liderlik algılarını belirlemeye yönelik Yönetici Ruhsal Liderlik Algı Ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında İstanbul Anadolu yakasındaki farklı ilçelerde bulunan liselerde görev yapan 468 öğretmen oluşturmaktadır. 52 aday madde ile başlanan çalışmada uygulanan açımlayıcı farktör analizi sonucu 24 maddenin elenmesiyle 4 faktörden oluşan 28 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Dört faktörün eigen(özdeğer) değerleri 4.55 ile 6.86 arasında, yük değerleri ise 16.25 ile 24.50 arasında değişiyor olup toplam yük değeri 77.27’dir. Ölçeğin bütünün cronbach alfa ile tespit edilen iç güvenirlik değeri .98 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin faktörlerine ilişkin cronbach alfa ile tespit edilen iç güvenirlik değerleri ise .93 ile .96 arasında değişmektedir. Ölçeğin dört faktörü arasında .83 ile .89 arasında değişen ilişki tespit edilmiştir. Yukarıda yer alan bulgulardan hareketle geliştirilen 28 maddelik ölçeğin okul yöneticilerinin ruhsal liderlik algılarını belirlemek amacıyla kullanılabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Ruhsal liderlik, okul yöneticisi, ölçek geliştirme, açımlayıcı faktör analizi

Abstract
In this research, it was aimed to develop a Managerial Spiritual Leadership Perception Scale to determine the perceptions of school administrators' spiritual leadership according to teachers. The study group of the study constitutes 468 teachers working in the high schools located in different districts of Anatolian side of Istanbul in spring semester of 2014-2015 academic year. There were 52 candidate items. After the exploratory factor analysis, a 4-factor scale of 28 items was obtained. The eigen (eigenvalue) values of the four factors ranged from 4.55 to 6.86 and the load values ranged from 16.25 to 24.50, with a total load value of 77.27. The overall reliability of the scale was found to be .98 with cronbach alpha. The internal reliability values of cronbach alpha for the factors of the scale ranged from .93 to .96. The four factors of the scale were found to be between .83 and .89. As a resultit can be said that the 28-item scale can be used to determine the perceptions of school administrators spiritual leadership.

Keywords
Spiritual leadership, school administrator, scale development, explaratory factor analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri