Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KUR’ÂN’I ANLAMADA BİLİMSEL YÖNELİŞE TOPLU BİR BAKIŞ

A GLANCE OF THE SCIENTIFIC DIRECTION OF THE QURAN

KUR’ÂN’I ANLAMADA BİLİMSEL YÖNELİŞE TOPLU BİR BAKIŞ

 
Yazar : Arslan KARAOĞLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 18
Sayfa : 367-391
DOI Number: :
Cite : Arslan KARAOĞLAN , (2017). KUR’ÂN’I ANLAMADA BİLİMSEL YÖNELİŞE TOPLU BİR BAKIŞ. Route Education and Social Science Journal , 18, p. 367-391. Doi: 10.17121/ressjournal.814.
1561    2229


Özet
Kur’ân’ın esas amacı, tevhîdi kalplere hâkim kılmak ve insanlara hidâyet rehberi olmaktır. Kur’ân’ın tevhidi ve hidâyeti önceleyen özelliğinden dolayı onun tefsiri, her dönemde insanın ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda farklı şekillerde yapılmış, buna bağlı olarak da birçok farklı yöneliş ortaya çıkmıştır. Bu yönelişlerden biri de bilimsel tefsirdir. Gazâlî ile bu tefsir hare-keti başlamış, Tantavî Cevherî ile doruk noktasına ulaşmıştır. Ancak geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu yöneliş hakkında eleştiriler yapılmıştır. Bu makalede yönelişin tarihi seyri ele alınacak, onun hakkında belli başlı görüş-ler ortaya konacak, bunların olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirmeye tabi tutulmak sûretiyle konuyla ilgili bir bakış açısı ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Bilimsel tefsir, Kur'ân, Gazâlî, Şâtıbî, pozitif ilim.

Abstract
The main purpose of the Qur'an is to make judges of the unified ones and to guide people to guide them. Due to the nature of the Qur'an's predominance of tawhid and guidance, its exegesis has been made in different forms in line with the needs of man and society at every period, and accordingly many different orientations have emerged. One of these trends is scientific reason. This tafsir movement began with Ghazālī, and reached its peak with Tantawi Jawhari. However, as it was in the past, criticism has been made about this trend today. The historical course of the direction of this article will be discussed, some views on it will be revealed, and a perspective on the issue will be revealed in order to evaluate the positive and negative aspects.

Keywords
Scientific commentary, Qur'an, Ghazâlî, Shâtıbî, positive science.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri