Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜRESELLEŞMENİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANINA YANSIMALARI

EFFECTS OF GLOBALIZATION ON THE TURKISH EDUCATION SYSTEM AND REFLECTIONS IN PRIMARY SCHOOL TEACHER PROGRAM

KÜRESELLEŞMENİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANINA YANSIMALARI

 
Yazar : Yavuz BOLAT  & Ahmet ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 158-175
DOI Number: :
Cite : Yavuz BOLAT & Ahmet ÇELİK, (2014). KÜRESELLEŞMENİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANINA YANSIMALARI. Route Education and Social Science Journal , 3, p. 158-175. Doi: 10.17121/ressjournal.80.
8341    6393


Özet
Bu çalışmada küreselleşmenin eğitim ile olan ilişkileri ve eğitim üzerine olan etkileri, küreselleşmenin Türk eğitim sistemine etkileriyle birlikte sınıf öğretmenliği alanına yansımaları konusu incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin küreselleşmeden nasıl etkilendiklerini ortaya koymaktır. Çalışmada, “Küreselleşme sürecine bağlı olarak Türk eğitim sistemindeki değişimin sınıf öğretmenlerini nasıl etkilemiştir? ” problemine genel araştırma çerçevesi içerisinde cevap aranmıştır. Küreselleşme insanlarda farklı algılar oluştursa da dünya genelinde üzerinde sıkça tartışılan ve araştırılan olgulardan biri olmayı sürdürmüş ve sürdürmeye devam eden bir süreç olacaktır. Küreselleşmenin meydana getirdiği değişiminin toplumlar üzerinde olumlu ve olumsuz sonuçları olduğu sıkça tartışılan konulardan birisidir. Ancak araştırmaların geneli incelendiğinde varılan ortak kanı, küreselleşmenin doğru, anlaşılır ve yönlendirmenin doğru yapılması halinde toplumların planlı bir şekilde değişime uğrayacağı görülmüştür. Küreselleşme sürecinde değişimden kaçınılamayacağı bir gerçektir. Burada önemli olan toplumların bu değişim sürecini nasıl dönüşüm ve gelişim fırsatına dönüştürebileceğidir. Bu açıdan bakıldığında; toplumsal gelişmenin büyük ölçüde etkileyicisi konumundaki, eğitim kurumlarının en önemli unsurlarından olan sınıf öğretmenlerinin bu sürece adaptasyonu büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Küreselleşme, eğitim, sınıf öğretmenliğine yansımaları

Abstract
This study, it is analyzed that relation of globalization with education, effect of globalization on education and Turkish education system, reflection to the primary school teacher as well. Purpose this study is to reveal “how primary school teachers are influenced from globalization”. İn this study the question how the change in Turkish education system affect the primary school teacher in accordance with globalization is tired to be answered. Although the idea of globalization gives different perception to people, it has still continued to be one of the phenomena mostly discussed and searched on all over the world, and it will be the process to continue. It is one of the mostly discussed topic that the change made by globalization has positive and negative effects on societies. However, when most of the researches are examined, the common idea is that the societies will change as planned if the globalization is made correctly. In the process of globalization, the change is inevitable. The important thing there is how the societies are trying to reorganize this process. When it is thought in this perspective, the adaptation to the globalization process of the primary school teachers, who are one of the most curious factor of social changes and education system, is significant. The education system of globalization world is aimed to grow up the educators who understand these global values.

Keywords
Globalization, education, reflections in primary school teacher program

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri