Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAMSI BEYREK DESTANI İLE TATAR TÜRKLERİNİN ALIP-MEMŞEN DESTANI’NIN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARASION OF THE BAMSI BEYREK EPIC WITH ALIP-MEMŞEN EPIC OF TATAR TURKS )

Yazar : Mehmet ALPTEKİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 332-341
466    419


Özet
Türk kültürünün gizli bir hazinesi olan Dede Korkut, destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçişin ilk basamağını teşkil edip atlı göçebe hayat kültürünün de canlı vesikası durumundadır. Dede Korkut destanlarının bazıları sözlü kültür geleneği içerisinde bugün Adriyatikken Çin Seddi’ne kadar uzanan Türklük coğrafyasında yaşamaya devam etmektedir. Alıp-Memşen destanı da Dede Korkut Kitabı’ndaki Bamsı Beyrek destanın Tatar Türkleri arasında yaşayan bir varyantıdır. Bamsı Beyrek destanı; Kazak ve Karakalpaklar’da “Alpamıs”, Özbeklerde “Alpamış”, Başkurtlarda “Alpamıs” Altay Türklerinde “Alıp- Manaş”, Azerbaycan ve Türkmen Türkleri arasında “Bamsı Beyrek”, Anadolu’da “Bamsı Beyrek”, “Bey Böyrek”, “Ak Kavak Kızı”, “Bey Bayram”, Gagavuz Türklerinde “Dengiboz” ve Tatar Türkleri arasında da “Alıp-Memşen” adıyla bilinmekte ve sözlü gelenekte de anlatılmaktadır. Çalışmamıza kaynaklık eden Alıp-Memşen destanı F.V. Ahmetova’nın Tatar Halık İcatı Dastannar, (Kazan 1984: 49-53) adlı eserinden alınarak Türkiye Türkçesine çevrilmiştir. Çalışmamızda Bamsı Beyrek destanı ile Alıp-Memşen destanını mukayese edeceğiz. Bu sayede Türk dünyasındaki ortak kültürel bağları ve zamanla farklı coğrafyada meydan gelen kültürel erozyonu gözler önüne sermeye çalışacağız

Anahtar Kelimeler
Tatar, destan, Alıp-Memşen.

Abstract
Dede Korkut, one hidden treasure of the Turkish culture, not only constitutes the first step of the transition from the epic tradition to folktale but is also the lively embodiment of nomadic horsemen life culture. Some Dede Korkut epics continue to exist today across the Turkishness geography from the Adriatic to the Chinese Wall. The epic of Alıp Memşen that exists among Tatar Turks is a variant of Bamsı Beyrek epic in the Book of Dede Korkut. The epic of Bamsı Beyrek, which is told in oral tradition, is known as “Alpamıs” among Kazakh and Karakalpak people; “Alpamış” among the Uzbek; “Alpamıs” among the Bashkirs; “Alıp- Manaş” among the Altaics; “Bamsı Beyrek” among Azerbaijan and Turkmen Turks; “Bamsı Beyrek”, “Bey Böyrek”, “Ak Kavak Kızı”, “Bey Bayram” in Anatolia; “Dengiboz” among Gagauzian Turks and “Alıp-Memşen” among Tatar Turks. The source of our study, the epic of Alıp-Memşen was cited from F.V. Ahmetova’s Tatar Halık İcatı Dastannar, (Kazan 1984: 49-53) and translated into the Turkish language of Turkey. We will compare the epic of Bamsı Beyrek and the epic of Alıp-Memşen in the study. By this means we will try to reveal the common cultural bonds in the Turkic world and the cultural erosion occuring in various geographies in the course of time.

Keywords
Tatar, Epic, Alıp-Memşen.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 5/14 aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2019 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri