Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HABER SÖYLEMİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK HABERLERİN SUNUMU "KARAMAN'DAKİ 'KIZIN ÖLDÜ!' HABER ÖRNEĞİ"
( )

Yazar : Ali BÜYÜKASLAN  & Ahmet Serkan OKAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 18
Sayfa : 137-148
537    380


Özet
İletişim, günümüz dünyasında hızla gelişen ve insanlar arasındaki etkileşimi sağlayan bir olgudur. İletişime yön veren teknoloji, her alanda olduğu gibi iletişim alanında da varlığını göstermektedir. McLuhan’ın küresel köy tanımlamasında da belirttiği üzere, dünya küçülerek köy halini almıştır. Hemen her sektör bu yeni duruma kendini uyarlamış, sağlık sektöründen medyaya birçok sektör, küreselleşmeden etkilenerek yeni iletişim teknolojilerinden yararlanmaya başlamışlardır. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla günümüzde devletler, toplumlar, gruplar, cemaatler, medya kuruluşları, kendi ideolojik söylemleri çerçevesinde, bilgilendirmeyi, haber akışını sağlamayı amaçlamaktadırlar. Medyanın kendi haber söyleminin ele alındığı bu çalışmada, sağlık sektörüne ilişkin bir olayın haber söylem analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. 17 Eylül 2015 tarihinde Karaman’a bağlı Kılbasan köyünde meydana gelen olayda, hasta yakını doktor arasındaki geçen diyalog haber manşetlerinde, “skandal” olarak yer almıştır. Olay, yerel ve ulusal basında geniş yankı bulmuştur. Olayla ilgili yapılan haberlerin söylem analizi ile çözümlenmesi amaçlanmış, www.gazetevatan.com, www.sondakika.com ve www.ensonhaber.com internet haber sitelerinde olayla ilişkili verilen haber metinleri Van Dijk’in Eleştirel Haber Söylem Çözümlemesi yöntemiyle incelenmiştir. Eleştirel Söylem Çözümlemesi, dilde söylemin yorumlamasını yapan bir yaklaşımdır. Çalışmamıza esas teşkil eden “Karaman’da ‘Kızın Öldü!” haber metni, Van Dijk’in makro ve mikro yapı olarak ayırdığı söylem çözümlemesiyle irdelenip yorumlanmıştır. Van Dijk’in haber söylemine göre çözümlenen haber metninde sağlık sektöründeki iletişim konusunda sıkıntıların varlığı ve sağlık personellerinin sağlıkta iletişim konusunda, profesyonel bir desteğe ihtiyaçlarının olması gerektiğini yönünde sonuçlar çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Haber Söylemi, Eleştirel Söylem Analizi, Sağ-lıkta iletişim, Van Dijk,

Abstract
Communication is a phenomenon that develops rapidly in today's world and provides interaction among people. Technology, like every other area, shows its presence in the field of communication. As described by McLuhan's definition, the world has become smaller and become a global village. Almost every sector adapts itself to this new situation, many sectors from the health sector to the media, have been influenced by globalization and started to use new communication technologies. Today, through the mass media, states, societies, groups, communities, media organizations are aiming to provide news flow in the framework of their own ideological rhetoric. Throughout the study, in which the media's own news discourse is addressed, it is aimed to examine an incident related to the health sector, by the “news discourse analysis”.On September 17, 2015, in the incident that occurred in Kılbasan village of Karaman, the last dialogue between the doctor and the patient was taken as "scandal" in the news headlines. The incident has found wide impact at the local and national level. The news texts related to the event were analyzed by Van Dijk's Critical News Discourse Analysis method by using the related news at www.gazetevatan.com, www.sondakika.com and www.ensonhaber.com.Critical Discourse Analysis is an approach that interprets the discourse on the ground. The news text, "Your daughter is dead!”, has been evaluated and interpreted by Van Dijk's method which is divided into micro and macro levels. According to the news text resolved by the means of Van Dijk's analysis, the existence of difficulties in communication in the health sector and the need for health personnel to have professional support for communication in health are drawn as conclusion.

Keywords
News discourse, Critical discourse analysis, Health Communications, Van Dijk,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 5/14 aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2019 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri