Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İKTİSAT EĞİTİMİ-KİŞİSEL ÇIKAR ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHİP BETWEEN ECONOMICS EDUCATION AND SELF-INTEREST PERCEPTION

İKTİSAT EĞİTİMİ-KİŞİSEL ÇIKAR ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 
Yazar : Ali ŞEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 17
Sayfa : 501-510
DOI Number: :
Cite : Ali ŞEN , (2017). İKTİSAT EĞİTİMİ-KİŞİSEL ÇIKAR ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ . Route Education and Social Science Journal , 17, p. 501-510. Doi: 10.17121/ressjournal.783.
1276    1146


Özet
Kişisel çıkar, kazançları maksimize kayıpları ise minimize etme arzusunu ifade eder. İnsan tabiatının doğuştan gelen bir özelliği olan kişisel çıkarlar, kesinlikle tüm karar ve tercihlerimizi etkiler. İktisadi adam çoğu zaman toplumsal çıkarları düşünmeksizin hareket eder. İktisadın temel prensibi, kişisel çıkarları izlemek olarak tanımlanır. İktisat çalışmak, kişisel çıkarları potansiyel olarak faydalı ve ahlaki olarak düşünmeye yol açabilir. Üniversitelerde iktisat çalışan öğrenciler, diğer disiplin öğrencilerine nazaran kişisel çıkarları daha meşru görebilirler. Bu çalışmanın amacı, öncelikle, iktisat çalışan öğrencilerin kişisel çıkar algılarının diğer öğrencilerden farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. İkinci olarak çalışma, kişisel çıkarın faydalı olma algısının kişisel çıkarın ahlakiliği üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlar. Bu amaçla, biz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesindeki iktisat, işletme, uygulamalı bilimler ve ilahiyat bölümlerinden büyük bir grup öğrenci arasında bazı sorulardan oluşan bir anket tasarladık. Çalışmanın sonuçları iktisat eğitiminin öğrencilerin kişisel çıkara yönelik algıları üzerinde bazı etkilere sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
İktisat Eğitimi, Kişisel Çıkar, Anket Çalışması.

Abstract
Self-interest expresses to the request of maximizing of benefit and minimizing of loss. Self-interests, inherent character of human, certainly affects all our decisions and choices. Homoeconomicus frequently behaves without regarding social interests. The basic principle of economics is described as following self-interests. Studying economics may leads to consider self-interests as potentially beneficial and ethic. Students studying economics at universities may see self-interests more legitimate than other disciplines. First of all, the purpose of this paper is to examine whether economy student’s self-interest perceptions compared to other students differentiate or not. Secondly, the study aims to explore whether or not usefulness perception of self-interest affect ethicality perception of self-interest. To this end, we designed a survey with some questions among a large group of students from different departments at Dumlupinar University in Kutahya, including economics, business administration, applied sciences, sociology and theology. The paper’s results indicate that economics education may have on students’ perceptions towards self-interest.

Keywords
Economics Education, Self Interest, Questionnaire.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri