Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN EKONOMİK BOYUTU AÇISINDAN AVRUPA VE ORTA ASYA ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ: KÜMELEME ANALİZİ VE TOPSIS YÖNTEMİ
(A COMPARATIVE ANALYSIS OF EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES FROM THE ECONOMIC DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CLUSTER ANALYSIS AND TOPSIS METHOD )

Yazar : Tuba YAKICI AYAN  - Hüseyin ÜNAL & Serkan SAMUT  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 18
Sayfa : 202-213
626    528


Özet
Sürdürülebilir kalkınma, insan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynakların devamlılığı arasında bir denge oluşturarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan bir kalkınma süreci olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma genellikle ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere üç boyutta ele alınmaktadır. Bu çalışmada sürdürülebilir kalkınma için Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş olan ekonomik göstergeler dikkate alınmıştır. Söz konusu göstergelere dayanılarak Türkiye dahil Avrupa ve Orta Asya ülkeleri göreli olarak değerlendirilmeye ve konumlandırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle kümeleme analizi ile ülkeler kümelere ayrılmış ve kümelerin birbirlerinden farklılığı istatistiksel olarak test edilmiştir. Kümeleme analizi birbirine benzer olan birimleri belli gruplar altında toplamakta fakat kümeler arası ya da küme içi göreli üstünlük değerlendirmeleri hakkında net bir bilgi vermemektedir. Kümeleme analizinin bu eksikliklerini tamamlamak amacı ile bu çalışmada TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Uygulama sonucunda Kümeleme ve TOPSIS bulgularının birbirleri ile tamamen tutarlı olduğu görülmüş ve daha ayrıntılı ve yararlı yorumlar yapma fırsatı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir Kalkınma, Ekonomik Göstergeler, Kümeleme Analizi, TOPSIS Yöntemi.

Abstract
Sustainable development is defined as a development process that moves by creating a balance between the needs of human life and the continuity of natural resources in order to meet today's needs without neglecting to meet the needs of future generations. Sustainable development is generally considered in three dimensions: economic, environmental and social. In this study, economic indicators set by the United Nations for sustainable development were taken into account. On the basis of these indicators, European and Central Asian countries including Turkey have been tried to be evaluated and positioned as relative. In the study, countries were separated into clusters by clustering analysis and the differences between the clusters were statistically tested. Clustering analysis groups objects that are similar to each other into clusters, but does not provide clear information about relative superiority evaluations within or between clusters. TOPSIS- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution- is used here to complete these deficiencies of the clustering analysis. As a result of the application, clustering and TOPSIS findings were found to be completely consistent with each other, and the opportunity to make more detailed and useful comments emerged.

Keywords
Sustainable Development, Economic Indicators, Clustering Analysis, TOPSIS Method.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri