Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “OYUN” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
(METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE PRESCHOOL TEACHERS ON THE CONCEPT OF “PLAY” )

Yazar : Fatma ÜNAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 17
Sayfa : 407-426
587    436


Özet
Bu araştırmanın amacı metaforlar aracığıyla okul öncesi öğretmen adaylarının, kendileri ve çocuklar açısından “oyun” kavramına ilişkin algılarını belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu çalışmada, var olan durumu ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada çalışma grubu, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı öğrencileri arasından amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenmiştir (134). Araştırma verilerinin toplanmasında metaforlardan yararlanılmıştır. Bu amaçla oluşturulan formda araştırma grubundaki öğretmen adaylarının kendileri ve çocuklar açısından oyun kavramını neye benzettikleri ve neden o kavramı seçtiklerini açıklamaları istenmiştir. Verilerin analizinde; öğretmen adaylarının kendileri ve çocuklar açısından oyun kavramına ilişkin ürettikleri metaforlar listelenmiş, “benim için oyun” kavramına ilişkin metaforlar (72) ile “çocuklar için oyun” kavramına ilişkin metaforlara (54) yönelik açıklamaları doğrultusunda kategoriler (9) oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarının kendileri açısından oyun kavramına yönelik algıları ile çocuklar açısından oyun kavramına ilişkin algılarının oyunun ”temel ihtiyaç olması” rahatlatıcı ve eğlendirici yönü” açısından benzerlik gösterdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Oyun, çocuk, metafor, öğretmen adayı

Abstract
The study aims to determine the perceptions of preservice preschool teachers on the concept of “play” both in terms of their own viewpoint and children’s viewpoint by means of using metaphors. The objective of the study which employs the qualitative research method, is to reveal the current situation in this regard. The members of the study group in the research were selected among the students studying at the Preschool Teacher Education Undergraduate Program at the Education Faculty of a state university through convenience sampling, i.e. one of the purposeful samplings (134). Metaphors were used for the collection of the research data. In the form prepared to this end, the preservice teachers in the study group were asked to associate the concept of play to a metaphor in terms of their own viewpoints and children’s viewpoint and to explain the reason of having selected that particular metaphor. In the analysis of the data, the metaphors produced by the preservice teachers on the concept of play from their and children’s viewpoint were listed, and as a result, (9) categories were created in line with their statements in which metaphors beginning with “for me, the concept of play is…” (72) and the metaphors beginning with “for children, the concept of play is…” (54) were used. It was observed that the preservice teachers’ own perception on play and their perception on the children’s viewpoint showed similarities in terms of features of the play which they described as a “fundamental need”, “relaxing and entertaining”.

Keywords
Play, child, metaphor, teacher candidate

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 5/14 aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2019 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri