Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TENİS BRANŞIYLA UĞRAŞAN SPORCULARDA SÜREKLİ SPORTİF KENDİNE GÜVENİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINING OF SPORT TRAIT SELF-CONFIDENCE IN TENNIS BRANCHE ATHLETES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES )

Yazar : Hande İNAN  - Esra BAYRAK AYAŞ & Mehmet KARTAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 18
Sayfa : 57-62
1116    1268


Özet
Bu çalışmada, sürekli sportif kendine güven kavramının çeşitli değişkenlerle ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için, iki bölümden oluşan anket uygulaması yapılmıştır. Anket formunun ilk kısmında katılımcıların demografik özelliklerini tespit edilmesine yönelik 5 soru hazırlanmıştır. Anket formunun ikinci kısmını ise Vealey (1986) tarafından sportif güveni değerlendirmek için geliştirilen ölçme aracının bir alt boyutu olan Sürekli Sportif Kendine Güven Ölçeği (SSKGÖ) kullanılmıştır. Araştırma grubu, Adıyaman ilindeki Adıyaman Belediyespor’da tenis branşıyla uğraşan 32 sporcudan oluşmuştur. Katılımcılara, Sürekli Sportif Kendine Güven Ölçeği uygulanmıştır. Verilerinin değerlendirilmesinde, bağımsız gruplar için t-testi, analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve lisanslı sporculuk yılı değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar tespit edilememiştir. Ancak cinsiyet değişkeni açısından katılımcılar değerlendirildiğinde Sürekli Sportif Kendine Güven faktörlerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Ayrıca aile bireylerinde lisanslı sporculuk geçmişi değişkeni açısından da anlamlı farklılık tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tenis, Sporcu, Kendine Güven

Abstract
In this study, it was aimed to determine the relation of the concept of continuous sport self confidence through various variables. In order to achieve this purpose, a questionnaire consisting of two parts was conducted. In the first part of the questionnaire, 5 questions were prepared to determine the demographic characteristics of the participants. In the second part of the questionnaire, Continuous Sport Self-Confidence Scale (CSSCS), a sub-dimension of the measurement tool developed by Vealey (1986) for evaluating sportive confidence, was used. The research group is consisted of 32 athletes dealing with tennis in Adıyaman Belediyespor in Adıyaman province. The Continuous Sport Self-Confidence Scale was applied to the participants. In the evaluation of the data, t-test, analysis method was used for independent groups. According to research findings, no significant differences were found in terms of participants, mother education status, father education status and licensed athlete year variables. However, when the participants were evaluated in terms of gender change, a significant difference was found in the factors of Continuous Sport Self Confidence. In addition, a significant difference was also found in terms of licensed sports history changes in family members.

Keywords
Tennis, Athlete, Self-Confidence

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri